• Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm

  Doświadczenie, wysoka jakość,
  szybkość realizacji
  oraz profesjonalizm

 • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  Barg - kiedy chcesz mieć pewność

 • Kompetencje potwierdzone, jakość osiągnięta, zaufanie zdobyte.

  Kompetencje potwierdzone,
  jakość osiągnięta,
  zaufanie zdobyte.

 • wiercenia geologiczne
 • wiercenia geologiczne barg

Badania betonu, kruszyw i cementu

 

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie technologii betonu, badań kruszyw, zawierających badania okresowe i bieżące, wynikające z potrzeb producentów i wymogów prawnych oraz normowych (normy serii PN-EN, PN-B, PN-S).

Dodatkowo, w oparciu o wiedzę i doświadczenie naszych inżynierów, oferujemy Państwu doradztwo technologiczne oraz kompleksowe badania cementu, popiołu lotnego, wapna, a także innych dodatków mineralnych oraz spoiw. W naszej działalności wspieramy zarówno producentów, jak i odbiorców na wszelkiego rodzaju inwestycjach drogowych, kubaturowych czy obiektach inżynierskich.

Udzielamy pomocy w zakresie nadzoru od strony inwestorskiej oraz bierzemy udział w tworzeniu specyfikacji w zakresie kontroli jakości.

Badanie mieszanki betonowej i stwardniałego betonu

Zakres przeprowadzanych przez naszą firmę badań betonu obejmuje m.in. badanie konsystencji mieszanki betonowej oraz zawartości powietrza. Na betonie stwardniałym należy przeprowadzić badanie wytrzymałości na ściskanie i zginanie oraz gęstość betonu. Należy również wykonać badanie nasiąkliwości, mrozoodporności i wodoszczelności.

Badanie kruszyw

Badanie kruszyw w naszym laboratorium pozwala określić uziarnienie, zawartość pyłów, zawartość zanieczyszczeń organicznych oraz wilgotność i nasiąkliwość kruszywa. Oprócz tego, przeprowadzamy badania odporności kruszywa na rozdrabnianie i miażdżenie, a także gęstości objętościowej kruszywa.

Badanie cementu

Przeprowadzamy badanie cementu pod względem właściwości wytrzymałościowych, gęstości oraz czasu wiązania zaczynu cementowego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami kompleksowej oferty firmy BARG.

REKRUTACJA