• budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

    Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • inżynieria budowlana

Badania betonu, kruszyw i cementu

 

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie technologii betonu, badań kruszyw, zawierających badania okresowe i bieżące, wynikające z potrzeb producentów i wymogów prawnych oraz normowych (normy serii PN-EN, PN-B, PN-S).

Dodatkowo, w oparciu o wiedzę i doświadczenie naszych inżynierów, oferujemy Państwu doradztwo technologiczne oraz kompleksowe badania cementu, popiołu lotnego, wapna, a także innych dodatków mineralnych oraz spoiw. W naszej działalności wspieramy zarówno producentów, jak i odbiorców na wszelkiego rodzaju inwestycjach drogowych, kubaturowych czy obiektach inżynierskich.

Udzielamy pomocy w zakresie nadzoru od strony inwestorskiej oraz bierzemy udział w tworzeniu specyfikacji w zakresie kontroli jakości.

Badanie mieszanki betonowej i stwardniałego betonu

Zakres przeprowadzanych przez naszą firmę badań betonu obejmuje m.in. badanie konsystencji mieszanki betonowej oraz zawartości powietrza. Na betonie stwardniałym należy przeprowadzić badanie wytrzymałości na ściskanie i zginanie oraz gęstość betonu. Należy również wykonać badanie nasiąkliwości, mrozoodporności i wodoszczelności.

Badanie kruszyw

Badanie kruszyw w naszym laboratorium pozwala określić uziarnienie, zawartość pyłów, zawartość zanieczyszczeń organicznych oraz wilgotność i nasiąkliwość kruszywa. Oprócz tego, przeprowadzamy badania odporności kruszywa na rozdrabnianie i miażdżenie, a także gęstości objętościowej kruszywa.

Badanie cementu

Przeprowadzamy badanie cementu pod względem właściwości wytrzymałościowych, gęstości oraz czasu wiązania zaczynu cementowego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami kompleksowej oferty firmy BARG.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ