• barg
 • budowa drogi
 • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
 • wiercenie geologiczne
 • geologia inżynierska
 • inżynieria budowlana
 • geologia inżynierska
 • inżynieria budowlana

Badania betonu

 

Laboratoria drogowe i budowlane BARG zapewniają Państwu pełną obsługę w zakresie technologii betonu.

Udzielamy wsparcia producentom, jak i odbiorcom na różnego rodzaju inwestycjach drogowych, kubaturowych czy też obiektach inżynierskich. Wspieramy nadzór od strony inwestorskiej oraz uczestniczymy w formułowaniu specyfikacji w zakresie kontroli jakości. 

Świadczymy usługę badania mieszanki betonowej w trakcie produkcji i  rozładunku. Dzięki temu mamy możliwość kontroli i korekty do produkcji, co minimalizuje ryzyko implementacji mieszanki o niewłaściwych parametrach.

Zajmujemy się również badaniami betonu w zakresie oznaczania wszystkich cech wytrzymałościowych oraz trwałościowych zgodnie z normami serii PN-EN, PN-B i PN-S. 
Posiadamy duże doświadczenie w projektowaniu receptur mieszanki betonowej z przeznaczeniem do produkcji ciągłej, jak również do zastosowań specjalnych. 
Starannie dobieramy składniki po wcześniejszej analizie wyników tak aby uzyskać optimum w zakresie projektowanych cech z zachowaniem wszelkich ekonomicznych kryteriów. 
Wykonujemy  próby laboratoryjne projektowanych mieszanek oraz nadzorujemy zaroby próbne na wytwórniach.

Prowadzimy szeroko pojęte doradztwo technologiczne związane z produkcją, projektowaniem, transportem oraz wbudowywaniem mieszanek betonowych. Opracowujemy plany zapewnienia jakości (PZJ). Działamy w obrębie diagnostyki budowlanej, która pozwala na rozwiązywanie problemów 
w przypadku gotowych obiektów czy elementów  a także na monitoring poszczególnych cech powstających konstrukcji. 
Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem Zakładowej Kontroli Produkcji na wytwórniach mieszanek betonowych, a także prowadzimy doradztwo i szkolenia w w/w zakresie.  
Oferujemy kompleksowe badania kruszyw, cementu, wody, domieszek i dodatków dla producentów i odbiorców betonu.

 

Posiadamy w pełni wyposażone samochody laboratoryjne, doświadczonych laborantów, fachową kadrę inżynierską a także wieloletnie doświadczenie w pracy z betonem różnych rodzajów tj:

 • beton zwykły, ciężki i lekki - hydrotechniczny
 • nawierzchniowy
 • mostowy
 • kontraktorowy
 • ASCC i SCC
 • betonu na podbudowy
 • BWW

Działamy na terenie całego kraju a badania wykonywane są w naszych akredytowanych lub certyfikowanych laboratoriach.
Kompleksowe usługi oferujemy również w przypadku produkcji elementów betonowych takich jak kostka brukowa, krawężniki, obrzeża, studzienki, kręgi betonowe oraz wiele innych. 

Zajmujemy się także badaniami i projektowaniem receptur zaczynów iniekcyjnych, zapraw i podkładów podłogowych.

Działamy w zakresie norm i dokumentów technicznych:

 • PN-EN 206:2014-04 "Beton- wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”
 • PKN-CEN/TS 12390-9:2007 "Odporność betonu na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających."
 • PN-EN 12504-1 „Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie.”
 • PN-EN 12504-2 „Badania nieniszczące. Oznaczanie liczby odbicia.”
 • PN-B 06250 „Beton zwykły”
 • PN-EN 13369 „Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu”
 • PN-B 06281 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych"
 • PN-EN 1015-11 „Metody badań zapraw do murów”
 • PN-S-96013 „Drogi samochodowe – Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania”
  oraz wielu innych dotyczących technologii betonu i diagnostyki.

W celu poznania pełnej oferty skontaktuj się z naszym przedstawicielem na interesujący cię region.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą badania kruszyw.

 

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ