• budowa drogi
 • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
 • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  Barg - kiedy chcesz mieć pewność

 • wiercenie geologiczne
 • geologia inżynierska
 • inżynieria budowlana
 • inżynieria budowlana

Badania cementu


Korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych inżynierów, grupa BARG oferuje Państwu kompleksowe doradztwo technologiczne oraz badania cementu, popiołu lotnego, wapna i wielu innych dodatków mineralnych oraz spoiw. 

cementWłaściwe określenie wytrzymałości na ściskanie spoiwa jest jednym z podstawowych elementów pozwalających na zaprojektowanie betonu o określonej wytrzymałości.
Zastosowany rodzaj i klasa wytrzymałości cementu decyduje również o szeregu parametrów trwałościowych betonu, kluczowych dla danej realizacji.
Cechy fizyko-chemiczne takie jak gęstość, miałkość, wodożądność, czas wiązania, stałość objętości a także straty prażenia oraz zawartość siarczanów i chlorków mają istotny wpływ na właściwości wyprodukowanego na bazie danego cementu betonu.

Precyzyjne oznaczenie wymienionych parametrów ma istotne znaczenie dla pracy każdego technologa, oraz pozwala na zaprojektowanie materiału o odpowiedniej charakterystyce technologicznej. Prowadzimy doradztwo technologiczne związane z  doborem rodzaju cementu w zależności od wymagań projektowanej konstrukcji.
Bierzemy pod uwagę wszystkie czynniki związane z wymogami danej realizacji tj: przeznaczenie, warunki pielęgnacji, wymiary konstrukcji, warunki środowiskowe, potencjalną reaktywność alkaliczną kruszywa, tempo przyrostu wytrzymałości, termikę czy wymagania norm przedmiotowych dotyczących projektowania poszczególnych rodzajów betonu jak również dostępność cementu w określonym regionie.

Sprawdzamy także jakość popiołu lotnego dodawanego do mieszanek betonowych.
Ze względu na zróżnicowanie źródeł pochodzenia tego materiału na naszym rynku a także proces współspalania istnieją znaczne różnice w zawartości węgla niespalonego, miałkości czy składzie mineralnym. Dokładne określenie poziomu tych cech przed zastosowaniem popiołu lotnego, często okazuje się konieczne w procesie projektowania mieszanki betonowej. Wykonujemy kompleksowe analizy chemiczne spoiw i dodatków mineralnych, określając obecność a także poziom związków chemicznych, pierwiastków czy promieniowania radioaktywnego.

Pracujemy w zakresie norm (normy serii PN-EN 196 dotyczące badań przedmiotowych cementu):

 • PN-EN 197-1 "Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku"
 • PN-EN 413-1 "Cement murarski. Część 1 - Skład, wymagania i kryteria zgodności"
 • PN-EN 413-2 "Cement murarski. Część 2 – Metody badania"
 • PN-EN 14227-4 "Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacja. Część 4: Popioły lotne do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym"
 • PN-EN 197-2 "Cement. Część 2 - Ocena zgodności"
 • PN-EN 450-1 "Popiół lotny do betonu -- Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności"
 • PN-EN 14227-14 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacja. Część 14: Grunty stabilizowane popiołami lotnymi oraz inne normy dotyczące spoiw, również serii PN-B i PN-S" 
 • PN-EN 450-2 "Popiół lotny do betonu -- Część 2: Ocena zgodności"
 • PN-EN 14227-3 "Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym –  Specyfikacje. Część 3: Mieszanki związane popiołami lotnymi"

W celu poznania pełnej oferty skontaktuj się z naszym przedstawicielem na interesujący cię region.

Polecamy też naszą ofertę badania kruszyw.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ