• budowa drogi
 • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
 • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  Barg - kiedy chcesz mieć pewność

 • wiercenie geologiczne
 • geologia inżynierska
 • inżynieria budowlana
 • inżynieria budowlana

Badania kruszyw


Oferujemy pełen zakres badań kruszyw.

Laboratoria budowlane i drogowe BARG oferują Państwu pełen zakres badania kruszyw.

W ramach naszych usług zawierają się badania typu, badania okresowe oraz bieżące, wynikające z aktualnych potrzeb producentów oraz wymogów prawnych i normowych (normy serii PN-EN, PN-B, PN-S).

badani kruszywPomagamy w odpowiednim ustawieniu produkcji materiału pod kątem utrzymywania parametrów właściwych dla danych zastosowań. 
Zajmujemy się kompleksowo tworzeniem i wdrażaniem systemów ZKP oraz dokumentacji wymaganej aktualnym stanem prawnym w obszarze wyrobów budowlanych
a także szkoleniami w w/w zakresie. Wspomagamy producentów kruszyw mineralnych w zakresie właściwej dystrybucji dokumentacji (Deklaracje właściwości użytkowych, Etykiety) oraz optymalizujemy zakres niezbędnych badań. Wspieramy producentów betonu we właściwym doborze kruszyw do betonu o specjalnym przeznaczeniu (nawierzchniowy, mostowy, posadzkowy i inne) oraz do betonu zwykłego.
Prowadzimy bieżącą kontrolę materiału na wytwórniach mieszanek betonowych oraz kwalifikację kruszyw pod kątem możliwości zastosowania w produkcji betonu
o określonym przeznaczeniu.
Prowadzimy także badania kwalifikacyjne materiałów pod katem przydatności w drogownictwie – nasypy, podbudowy, podsypki, warstwy filtracyjne i mrozoochronne,
a także kruszywa do mas bitumicznych.
Wykonujemy także szczegółowe analizy chemiczne i petrograficzne materiału skalnego a także badania kruszyw wbudowanych w konstrukcje pod kątem diagnostycznym. 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań kruszyw, a także specjalistyczny sprzęt oraz odpowiednią kadrę inżynierską i zarządzającą.
Oznaczenia wykonywane są w laboratorium posiadającym akredytację.

Badania kruszyw prowadzimy w zakresie norm:

 • PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
 • PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
 • PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
 • PN-EN 13450 Kruszywa na podsypkę kolejową
 • PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
 • PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw - PN-B 06712 Kruszywa mineralne do betonu
 • PN-B 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
 • PN-S 06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
 • PN-S 02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
 • PN-B 11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
 • PN-B 11112 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
 • PN-B 11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek oraz wielu innych obejmujących badania budowlane dotyczące kruszyw mineralnych 

W celu poznania pełnej oferty skontaktuj się z naszym przedstawicielem na interesujący cię region. 

Rekomendujemy także naszą ofertę badania betonu

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ