• budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

    Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • inżynieria budowlana
  • inżynieria budowlana

Geologia inżynierska i Geotechnika

geotechnika

Firma BARG wykonuje badania geotechniczne, geologiczne, badania polowe i laboratoryjne gruntów, badania wody gruntowej, badania geofizyczne, badania nasypów.

Wykonujemy oceny stateczności skarp, oceny stanu zanieczyszczenia chemicznego terenu, odkrywki fundamentów, oceny stanu technicznego fundamentów, budynków, konstrukcji betonowych i żelbetowych, oraz wszelkich obiektów budowlanych i inżynieryjnych.

Oferujemy przygotowanie niezależnych ekspertyz z zakresu geotechniki i geologii.

Wyniki naszych badań opracowywane są w formie raportów, protokołów, ekspertyz, opinii i dokumentacji geotechnicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskich.

Nasza firma zajmuje się także nadzorami geotechnicznymi oraz doradztwem geotechnicznym i technologicznym w zakresie badań podbudów, nasypów oraz gruntów, oparte na doświadczeniu i wiedzy naszych inżynierów.

Prowadzimy kompleksową obsługę inwestycji drogowych, kolejowych oraz kubaturowych. Nasze specjalistyczne laboratoria budowlane i drogowe wykonują całą gamę badań laboratoryjnych w całej Polsce.

Posiadamy nowoczesny, specjalistyczny sprzęt oraz mobilność pozwalającą nam na wykonywanie badań terenowych w każdych warunkach na terenie całej Polski.

Wiedza inżynierska naszej kadry, pozwala nam na podejmowanie się zadań złożonych i wymagających dużego doświadczenia praktycznego, a nasi geolodzy i geotechnicy chętnie doradzą przy każdej inwestycji budowlanej, aby prawidłowo posadowić obiekt.

Wszystkie nasze prace wykonujemy solidnie, fachowo, terminowo i za rozsądną cenę, ustalaną indywidualnie przy każdym zleceniu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami.

Badania geotechniczne gruntu przed planowanym zakupem działki/gruntów inwestycyjnych oraz rozpoczęciem budowy

Badania geotechniczne gruntu pozwalają wyznaczyć parametry geotechniczne gruntu (niezbędne do prawidłowego zaprojektowania fundamentów), a także określić poziom wody gruntowej oraz jego wahania. Aby prawidłowo określić warunki gruntowo-wodne, należy zwrócić się o pomoc do specjalistycznej firmy geotechnicznej, takiej jak firma BARG. Badania geotechniczne są najbardziej miarodajne wówczas, gdy jest określone docelowe usytuowanie budynku, co umożliwia prawidłowe zaplanowanie i wykonanie odwiertów. Więcej odwiertów oznacza dokładniejsze badanie. Samo badania gruntu z reguły trwa kilka godzin, natomiast na pełną dokumentację geotechniczną w zależności od zakresu trzeba poczekać około jeden do dwóch tygodni. Badania gruntu czasami trzeba powtórzyć, by precyzyjnie określić zmiany poziomu wody jakie zachodzą w ciągu całego roku.

Dzięki specjalistycznym badaniom geotechnicznym można uniknąć bardzo częstych problemów, takich jak pękające ściany, zapadające się posadzki czy fundamenty. Należy pamiętać, że umiejscowienie budynku na gruncie, który nie był wcześniej badany, może doprowadzić do bardzo dużych i nieodwracalnych uszkodzeń.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami.

Geologia

Geologia inżynierska - Portfolio

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ