• budowa drogi
 • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
 • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  Barg - kiedy chcesz mieć pewność

 • wiercenie geologiczne
 • geologia inżynierska
 • inżynieria budowlana
 • inżynieria budowlana

Badania laboratoryjne gruntów

Ważną część naszej oferty badań geotechnicznych stanowią badania laboratoryjne gruntów. Wszystkie badania gruntu są przeprowadzane w zgodzie z polskimi normami budowlanymi. Wykonujemy m.in. badanie Proctora z wykorzystaniem specjalistycznego aparatu, umożliwiającego określenie wilgotności optymalnej. Poniżej szczegóły:

 • Analiza sitowa wg PN-B-04481:1998, PN-EN 933-1
 • Analiza areometryczna wg PN-B-04481:1998
 • Oznaczenie wskaźnika piaskowego wg PN-EN 933-8, BN-8931-12
 • OBadania gruntu w celu ustalenia jego przydatności do robót ziemnych:
  o   analiza granulometryczna zgodnie z normą PN-B 04481:1988,
  o   wskaźnik piaskowy zgodnie z normą BN 8931-01,
  o   współczynnik filtracji k10 zgodnie z normą BN-76/8950-03, PN-55/B-04492
  o   kapilarność bierna zgodnie z normą PN-60/B-04493
  o   wskaźnik różnoziarnistości U.
 • Badanie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej metodą Proctora wg PN-B-04481:1988, PN-EN 13286-2
 • Badanie wskaźnika zagęszczenia za pomocą cylinderków wciskanych wg PN-B-04481:1988
 • Badanie wskaźnika zagęszczenia za pomocą objętościomierza piaskowego / wodnego wg BN-8931-12
 • Badanie CBR oraz IPI wg PN-EN 13286-47
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem zgodnie z normą PN-EN 13286-41
 • Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności mieszanek związanych spoiwem
 • Określenie przydatności kruszywa do podbudów stabilizowanych mechanicznie
 • Określenie przydatności gruntu i kruszywa do stabilizacji cementem

 Poza wymienionymi usługami, wykonujemy również badania polowe gruntów. Polecamy.

 

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ