• budowa drogi
 • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
 • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  Barg - kiedy chcesz mieć pewność

 • wiercenie geologiczne
 • geologia inżynierska
 • inżynieria budowlana
 • inżynieria budowlana
 • inżynieria budowlana

Badania podbudów

 

Badania VSS i inne

 

Sieć laboratoriów budowlanych BARG wykonuje kompleksowe badania podbudów. W zakres naszych usług wchodzi m.in. badanie VSS polegające na dokonaniu pomiaru odkształceń pionowych danej warstwy wskutek nacisku statycznego, wywieranego przy użyciu okrągłej płyty ze stali. Wywarcie nacisku na płytę jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiedniego dźwigu hydraulicznego z załączonym manometrem. Alternatywnie dla badań z użyciem  płyty statycznej VSS, wykonujemy badania przy pomocy płyty dynamicznej. W zakres usług wchodzą też m.in. badania stopnia zagęszczenia gruntu. Lista wszystkich dostępnych badań znajduje się poniżej:

 • Analiza sitowa wg PN-B-04481:1998, PN-EN 933-1
 • Analiza areometryczna wg PN-B-04481:1998
 • Oznaczenie wskaźnika piaskowego wg PN-EN 933-8, BN-8931-12
 • Badania gruntu w celu ustalenia przydatności do robót ziemnych:
  • analiza granulometryczna zgodnie z normą PN-B 04481:1988,
  • wskaźnik piaskowy zgodnie z normą BN 8931-01,
  • współczynnik filtracji k10 zgodnie z normą BN-76/8950-03, PN-55/B-04492
  • kapilarność bierna zgodnie z normą PN-60/B-04493
  • wskaźnik różnoziarnistości U.
 • Określenie przydatności gruntu do robót ziemnych:
 • Badanie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej metodą Proctora wg PN-B-04481:1988, PN-EN 13286-2
 • Badanie wskaźnika zagęszczenia za pomocą cylinderków wciskanych wg PN-B-04481:1988
 • Badanie wskaźnika zagęszczenia za pomocą objętościomierza piaskowego / wodnego wg BN-8931-12
 • Badanie modułu odkształcenia podłoża, nasypów, podbudów  płytą VSS wg PN-S-02205, 64/8931-02, (przeciwwaga po stronie zleceniodawcy)
 • Badanie stopnia zagęszczenia gruntu sondą DPL wg PN-B-04452, PN-EN ISO 22476-2
 • Badanie modułu dynamicznego płyta dynamiczną (obliczenie Is oraz Ev2)
 • Badanie CBR oraz IPI wg PN-EN 13286-47
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem zgodnie z normą PN-EN 13286-41
 • Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności mieszanek związanych spoiwem
 • Określenie przydatności kruszywa do podbudów stabilizowanych mechanicznie
 • Określenie przydatności gruntu i kruszywa do stabilizacji cementem

 Wszystkim zainteresowanym, polecamy również usługę badania laboratoryjnego gruntów.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ