• budowa drogi
 • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
 • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  Barg - kiedy chcesz mieć pewność

 • wiercenie geologiczne
 • geologia inżynierska
 • inżynieria budowlana
 • inżynieria budowlana

Obsługa mieszanek mineralno-asfaltowych

 

Grupa BARG świadczy profesjonalne usługi w zakresie technologii mieszanek mineralno-asfaltowych.

W naszej bieżącej działalności wspieramy inwestorów, producentów i wykonawców, udzielając fachowej pomocy w rozwiązywaniu problemów oraz zajmujemy się bezpośrednio samymi badaniami MMA – zarówno w trakcie produkcji, jak i podczas wbudowywania materiału. Jesteśmy w stanie zrealizować kompleksowe badania w ramach obsługi Wytwórni Mas Bitumicznych, w zakresach przewidzianych zakładową kontrolą produkcji lub szczegółową specyfikacją techniczną.

Posiadamy nowoczesny sprzęt oraz mobilność pozwalającą nam na przeprowadzenie badań na terenie całego kraju.

Badania MMA prowadzimy w następującym zakresie:

 • skład (ekstrakcja) MMA, wg: PN-EN 12697-1, PN-EN 12697-2 uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza;
 • gęstość i gęstość objętościowa MMA, wg: PN-EN 12697-5, PN-EN 12697-6;
 • wolna przestrzeń oraz wypełnienie wolnej przestrzeni asfaltem w próbkach Marshalla, wg: PN-EN 12697-8;
 • penetracja asfaltu lanego, wg: PN-EN 12697-20.

Dopełnieniem badań mieszanek mineralno-asfaltowych są oferowane przez nas badania warstw nawierzchni:

 • wolna przestrzeń wg: PN-EN 12697-8;
 • wskaźnik zagęszczenia wg: PN-EN 13108-20;
 • oznaczenie wytrzymałości na ścinanie połączeń warstw wg Instrukcji laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg Metody Leutnera.

Prowadzimy również badania materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanek:

 • penetracja asfaltu, wg: PN-EN 1426;
 • temperatura mięknienia asfaltu, wg: PN-EN 1427;

(powyższe badania możemy zrealizować również na asfalcie odzyskanym po ekstrakcji MMA);

 • badania jakości wypełniacza, wg: PN-EN 933-9, PN-EN 933-10;
 • badania kruszyw, wg: PN-EN 13043.

W okresie działalności zrealizowaliśmy wiele ciekawych zadań, z którymi mogą się Państwo zapoznać w zakładce Realizacje.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ