• budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

    Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • inżynieria budowlana

Diagnostyka nawierzchni drogowej

 

Firma BARG, w ramach realizacji zleceń z zakresu obsługi mieszanek mineralno-asfaltowych, wykonuje pomiary równości nawierzchni MMA.

Dokonujemy badań w przekroju poprzecznym oraz zgodnie z normą BN68/8931-04 w przekroju podłużnym przy użyciu planografu PD 01 firmy OMEGA.

Proponujemy swoje usługi przy wykonywaniu modernizacji istniejących nawierzchni.

W celu oceny nośności istniejącej konstrukcji, przeprowadzimy badania ugięć sprężystych nawierzchni podatnych przy użyciu belki Benkelmana wg normy BN-70/8931-06, pozwalające na opracowanie wariantu wzmocnienia nawierzchni.

Zweryfikujemy również rodzaj zastosowanego lepiszcza w istniejącej nawierzchni, przeprowadzając test na obecność lepiszcza smołowego metodą natryskową.

Odwierty geologiczne

 

Przeprowadzamy badania zarówno nowo wykonanych warstw asfaltowych, jak i istniejących konstrukcji drogowych, poprzez wykonywanie odwiertów geologicznych (rdzeniowych), na podstawie których dokonywana jest ocena właściwości fizyko-mechanicznych poszczególnych warstw konstrukcyjnych.

W przypadku starych konstrukcji drogowych, w miejscach odwiertów dokonywana jest dodatkowo analiza warstw zalegających poniżej, w celu przygotowania danych do przeprowadzenia właściwego projektu remontu lub wzmocnienia.

Wszystkim zainteresowanym oferujemy także kompleksowe doradztwo technologiczne

 

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ