• 1
 • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm

  Doświadczenie, wysoka jakość,
  szybkość realizacji
  oraz profesjonalizm

 • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  Barg - kiedy chcesz mieć pewność

 • wiercenie geologiczne
 • geologia inżynierska
 • inżynieria budowlana
 • inżynieria budowlana

BadaniaBadania typu

 

Badania typu to pierwsze stadium procedury, mającej na celu wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu. Na ich podstawie producent określa zasadniczą charakterystykę produktu, stanowiącą niezbędny element sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania produktu. 

Proponujemy Państwu kompleksowe badania typu w oparciu o obowiązujące normy i przepisy prawne. Znajdą wśród nich Państwo m.in. badania typu kruszyw, prefabrykatów oraz elementów murowych.

 

 

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ