• budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

    Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • inżynieria budowlana

Badania typu elementów murowych

Elementy murowe z betonu kruszywowego lub kruszyw lekkich

Prefabrykaty produkowane z przeznaczeniem na elementy murowe powinny cechować się odpowiednią do zastosowania wytrzymałością oraz – w przypadku tych narażonych na oddziaływanie czynników zewnętrznych – szczelnością, a co za tym idzie niską absorpcją wody. Stanowią one często nie tylko element konstrukcji murowej, ale także izolację termiczną czy dźwiękową. W ramach naszej działalności umożliwimy Państwu przeprowadzenie badań typu przygotowujących do sprzedaży produktów murowych zarówno w systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 4, jak i 2+ – czyli z udziałem jednostki certyfikującej zakład produkcyjny.

Na podstawie wykazanych w badaniach typu charakterystyk i ich oceny, określone zostają właściwości użytkowe wyrobu, odnoszące się do podstawowych wymagań wobec obiektów budowlanych. Należą do nich m.in. stateczność, bezpieczeństwo użytkowania, oszczędność energii czy bezpieczeństwo pożarowe – czyli wszystko, co istotne dla potencjalnego użytkownika.

Elementy murowe
REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ