• 1
 • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm

  Doświadczenie, wysoka jakość,
  szybkość realizacji
  oraz profesjonalizm

 • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  Barg - kiedy chcesz mieć pewność

 • wiercenie geologiczne
 • geologia inżynierska
 • inżynieria budowlana
 • inżynieria budowlana

Badania typu kruszyw

Badania typu prowadzone w głównej mierze w oparciu o wymagania norm PN-EN 12620, kruszywa do betonu oraz PN-EN 13242, kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym czy PN-EN 13043, kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Wśród podstawowych wymagań tych norm znajdą Państwo analizę składu granulometrycznego, określenie zawartości pyłów, opis petrograficzny kruszyw, badania odpor ności na rozdrabnianie czy określenie zawartości siarki i chlorków. Bardzo istotne jest prawidłowe zakwalifikowanie kruszywa do danego zastosowania w budownictwie oraz prawidłowa implementacja badań typu do dokumentacji przekazywanej klientowi.

Zapraszamy Państwa także do zapoznania się z badaniami typu prefabrykatów.

Barg
REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ