• budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

    Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • inżynieria budowlana

Nasze realizacje

 

Budowa drogi S6 na odcinku Nowogard – Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty)

Aktualnie realizujemy badania materiałów wsadowych i mieszanek mineralno-asfaltowych w ramach zakładowej kontroli produkcji Wytwórni Mas Bitumicznych.

 

Przykładowe zrealizowane zadania:

 

Modernizacja Drogi Startowej i Drogi Kołowania November Portu Lotniczego Poznań – Ławica

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych, badania próbek wyciętych z nawierzchni i badania równości podłużnej nawierzchni planografem realizowane na zlecenie inżyniera kontraktu.

Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu ulicy Krzywoustego w Poznaniu

Badania próbek wyciętych z nawierzchni i badania równości podłużnej nawierzchni planografem realizowane na zlecenie wykonawcy.

Budowa drogi po północno-wschodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych, badania próbek wyciętych z nawierzchni i badania równości podłużnej nawierzchni planografem realizowane na zlecenie wykonawcy.

Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych, penetracji asfaltu lanego realizowane na zlecenie inżyniera kontraktu.

Modernizacja drogi powiatowej - ulicy Wrocławskiej i Świdnickiej (dawnej drogi nr 35) w miejscowości Tyniec Mały

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych realizowane na zlecenie wykonawcy.

Budowa parkingu przy budynku TVP przy ul. Bytkowskiej w Katowicach

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych, badania próbek wyciętych z nawierzchni realizowane na zlecenie inwestora.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych w istniejących nawierzchniach, sprawdzenie rodzaju zastosowanego lepiszcza realizowane na zlecenie wykonawcy.

Modernizacja linii kolejowej nr 8 odcinek Warszawa Okęcie - Radom (LOT A, B, F)

Badanie mieszanek mineralno-asfaltowych, badania próbek wyciętych z nawierzchni.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła

Badania próbek wyciętych z nawierzchni, badania ugięć nawierzchni podatnych realizowane na zlecenie wykonawcy.

Budowa ścieżki rowerowej Wartostrada w Poznaniu

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych, badania próbek wyciętych z nawierzchni realizowane na zlecenie inżyniera kontraktu.

Budowa CH Selgros przy ul. Kuropatwy/Puławskiej w Mysiadle

Badanie mieszanek mineralno-asfaltowych.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ