• budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

    Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • inżynieria budowlana

Badania typu prefabrykatów

Kostka brukowa oraz betonowe elementy drogowe i prefabrykaty

Wyroby wibroprasowane przeznaczone na nawierzchnie drogowe, parkingi czy też ciągi piesze, narażone są na szereg oddziaływań środowiska, w którym docelowo pracują. Zmienne warunki atmosferyczne, okresowe zamrażanie i rozmrażanie oraz ścieranie ich powierzchni przez koła samochodów czy pracujących na nich urządzeń, mogą destrukcyjnie wpływać na ich właściwości użytkowe. Poza wytrzymałością istotne jest również określenie parametrów takich jak nasiąkliwość czy odporność na działanie środków odladzających, powszechnie stosowanych w okresie zimowym.

Polecamy też nasze usługi badania typu elementów murowych.

Prefabrykaty
REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ