Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna należy do dokumentacji geotechnicznej, która powinna być sporządzona w przypadku różnego rodzaju obiektów budowlanych, w tym domów jednorodzinnych. Jej głównym celem jest wyznaczenie kategorii geotechnicznej obiektu z uwzględnieniem prognozowanej specyfiki warunków gruntowych i określeniem niezbędnych badań geotechnicznych, które powinny być zrealizowane na terenie planowanej inwestycji budowlanej.

geodezja

W przypadku większości domów jednorodzinnych mamy do czynienia z pierwszą kategorią geotechniczną. Co to znaczy? Najczęściej wiąże się to z koniecznością zlecenia badań geotechnicznych i przygotowania specjalistycznej opinii geotechnicznej. W ten sposób można precyzyjnie ustalić warunki posadowienia obiektu.

specyfika sondowania CPTU

Sondowanie za pomocą statycznej sondy stożkowej CPTU (z ang. Cone Penetration Test with Pore Pressure Measurement) to jedna z najnowocześniejszych metod badania gruntu nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie. Umożliwia bardzo precyzyjną ocenę stanu gruntu. Przebieg badania możliwy jest za sprawą stożka elektrycznego, czyli tzw. piezostożka.

Beton towarowy

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

kruszywa do mieszanki betonowej

Kruszywa są jednym z najważniejszych składników mieszanki betonowej. Ich odpowiedni dobór w dużym stopniu determinuje jej trwałość, wytrzymałość i zastosowanie.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ