inżyniera ruchu

Inżynieria ruchu jest dziedziną inżynierii, która zajmuje się badaniami ruchu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz statków wodnych. Sprawne i ekonomiczne przemieszczanie osób i towarów wymaga zastosowania odpowiedniej wiedzy oraz uprawnień z zakresu organizacji i sterowania ruchem. Jakie czynności wchodzą w skład inżynierii ruchu drogowego?

popiół lotny

Popiół lotny uzyskiwany ze spalania węgla kamiennego jest używany jako dodatek do wytwarzania betonów zwykłych. Jego szeroki zakres zastosowania wynika z aspektów technicznych, środowiskowych i ekonomicznych, które potwierdzają badania naukowe oraz wielokrotne wdrożenia na całym świecie. O szczegółach dotyczących popiołu lotnego przeczytasz w poniższym tekście.

Uciążliwe drgania i hałas, powodujące uszkodzenia budynku lub dyskomfort psychiczny, nie są rzeczą niemożliwą do wyeliminowania. BARG Diagnostyka Budowli zajmuje się specjalistycznym pomiarem drgań mechanicznych i akustycznych, korzystając ze sprzętu najwyższej jakości.

petrograficzny widok

Poznanie informacji dotyczących użyteczności kruszyw wymaga przybliżenia sobie ich składu oraz pochodzenia. Zbadanie poszczególnych cech wymaga przeprowadzenia szczegółowych opisów opartych na metodach i klasyfikacjach przyjętych w petrografii zgodnie z obowiązującą normą. Więcej o tym, dlaczego wykonuje się opisy petrograficzne dla kruszyw, można przeczytać w poniższym wpisie.

Nawierzchnia torowa składa się z szyn, podkładów kolejowych oraz warstwy podsypki. Tradycyjnie wykonuje się ją z kruszyw łamanych, które pochodzą ze skał magmowych, a także niektórych skał metamorficznych i osadowych (piaskowce kwarcytowe, dolomity, szarogłazy). Dopuszczenie kruszywa do użytku w formie podsypki kolejowej wymaga regulacji za pomocą określonych norm.

Beton natryskowy

Chociaż beton jest jednym z najstarszych materiałów budowlanych, to nieprzerwanie trwa proces jego udoskonalania i rozwój technologii jego wytwarzania. Powstają coraz nowsze mieszanki mineralne, a także opracowywane są innowacyjne metody aplikacji. Wszystkie zmiany mają na celu ulepszenie właściwości betonu oraz rozszerzenie możliwości jego stosowania. Gdy na początku XX wieku w USA po raz pierwszy zaprezentowano specjalne urządzenie służące do dynamicznego nanoszenia mieszanki mineralnej, nikt nie podejrzewał, że ta technologia zrewolucjonizuje sposób aplikacji mieszanek i będzie z powodzeniem wykorzystywana przez ponad 100 lat! 

jakość betonu

Beton to materiał powszechnie wykorzystywany w budownictwie. Powstają z niego elementy konstrukcyjne, między innymi: stropy, ściany nośne, fundamenty czy posadzki. Jego wytrzymałość jest niezwykle ważnym parametrem, ponieważ to od niej zależy stabilności budowli i bezpieczeństwo jej eksploatacji. Wytrzymałość betonu można określić po 28, 56 lub 90 dniach od ułożenia w szalunkach, gdyż zależnie od zastosowanego rodzaju cementu tyle trwa proces jego naturalnego dojrzewania.

kontrola produkcji

Zakładowa Kontrola Produkcji, czyli w skrócie ZKP to proces stałej wewnętrznej kontroli produkcji prowadzonej przez producenta wyrobów budowlanych. Takie postępowanie zostało wprowadzone w 1988 roku za sprawą dyrektywy Rady Wspólnoty Europejskiej, która miała ujednolicić przepisy prawne wszystkich krajów członkowskich. Producenci wyrobów budowlanych są zobowiązani prawnie do wdrożenia i utrzymania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, dzięki któremu będą mogli zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa i jakości wytwarzanych przez nich towarów.

grzyby

Mykologia to dział biologii, który w centrum swojego zainteresowania stawia badanie grzybów. Zajmuje się badaniem ich budowy, fizjologii oraz, co najważniejsze z naszego punktu widzenia – ich wpływem na życie i zdrowie ludzi. Grzyby mogą bowiem rozwijać się praktycznie w każdym środowisku, ich występowanie zaobserwowano we wszystkich strefach klimatycznych, zarówno na lądach, jak i w wodach. Obecnie dysponujemy dokładnym naukowym opisem około 70 tysięcy gatunków grzybów, a ta liczba stale rośnie, ponieważ każdego roku rozpoznaje się, bada, a następnie opisuje około 1700 nowych gatunków! Naukowcy przypuszczają, że na świecie żyje około miliona gatunków grzybów. Mogą żyć wszędzie, nawet na powierzchniach materiałów budowlanych. 

diagnostyka budowli

Jeszcze do niedawna przeprowadzenie badań laboratoryjnych wymagało sterylnych warunków, dostępnych jedynie w laboratoriach. Dziś coraz częściej stosowane są metody pomiarowe, z których można korzystać również w terenie m.in. w diagnostyce budynków. W przypadku dużych, nieruchomych obiektów istotne jest nie tylko zebranie informacji na temat składu chemicznego użytych do budowy materiałów, ale również określenie właściwości fizycznych całych konstrukcji i podjęcie na tej podstawie odpowiednich działań konserwatorskich.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ