W laboratoriach drogowych badany jest grunt, który przeznaczony jest do budowy jezdni. Materiał, z którego powstała lub powstanie droga, w dużej mierze wpływa na jakość jezdni, komfort jazdy oraz bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Laboratorium drogowe spełnia więc bardzo ważną rolę w procesie budowy nawierzchni drogowych.

Sondowanie geotechniczne służy do rozpoznania jakościowego lub ilościowego właściwości gruntów. Tego rodzaju badania gruntu należą do kategorii badań polowych, które pozwalają na określenie parametrów gruntowych.

Konsystencja betonu określa stopień płynności mieszanki betonowej. Co więcej, konsystencja betonu wskazuje na zdolność mieszanki betonowej do odkształceń pod wpływem określonego obciążenia.

beton

Do najczęstszych przypadków zniszczenia betonu dochodzi głównie pod wpływem cyklicznego zamrażania i rozmrażania wody zawartej w jego strukturze. Proces ten przyczynia się do powstawania spękań i uszkodzeń materiału. Profesjonalnie wykonane badania betonu pozwalają ocenić jego jakość oraz przydatność do użytkowania. Warto też dowiedzieć się, co właściwie wpływa na wytrzymałość betonu oraz poznać specyfikę betonu mrozoodpornego.

Przy pomocy georadaru wykonywana jest diagnostyka konstrukcji budowlanych. Urządzenia te znacznie przyspieszają realizowane prace w budownictwie oraz pozwalają na znaczne zredukowanie kosztów.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ