budowa

Co ma na celu diagnostyka konstrukcji?

Diagnostyka konstrukcji ma na celu zbadanie, udokumentowanie i ocenę stateczności obiektu, stopnia zużycia, zaawansowania procesów korozyjnych, izolacyjności cieplnej. Przeprowadzane są badania struktury, stanu materiałów budowlanych i konstrukcyjnych, w tym parametrów wilgotnościowych, wytrzymałościowych, porowatości itp. Na tej podstawie można określić stopień zużycia obiektu, zdefiniować przyczyny uszkodzeń oraz opracować projekt renowacji konstrukcji.

budowa

Co zawiera ekspertyza budowlana?

Ekspertyzy budowlane to szerokie opracowanie, zawierające zarówno opinię techniczną, jak i wyniki szczegółowych badań materiałów, pomiary ujęć, przemieszczeń konstrukcji, niezbędne obliczenia itd. Zawarta jest również ocena stanu budynku oraz jego przydatności do dalszego użytkowania lub planowej przebudowy. Wszelkie opinie i diagnozy zawarte w ekspertyzie zawsze dokonywane są na podstawie obiektywnych badań, pomiarów i obliczeń, które są obiektywne i sprawdzalne. Tym też przede wszystkim ekspertyza różni się od typowej opinii technicznej, która ma formę mniej zaawansowanej oceny fachowca, dokonanej na podstawie oględzin obiektu i ewentualnego przestudiowania dostępnej dokumentacji.

Właściwości asfaltu mają bardzo duży wpływ na późniejsze użytkowanie dróg i w dużej mierze odpowiadają za trwałość zbudowanej nawierzchni. Asfalt wiąże ziarna kruszywa i tworzy na nich powłokę zabezpieczającą przed niszczącym wpływem czynników zewnętrznych. Z tych właśnie powodów precyzyjne i specjalistyczne badania asfaltu mają kluczowe znaczenie dla wytrzymałości nawierzchni drogowej.

badanie gruntu

Profesjonalne badania geotechniczne bardzo często pozwalają uniknąć późniejszych problemów, wynikających z intensywnej eksploatacji budynku, np. zapadających się fundamentów czy pękających ścian.

Płyta składa się z podstawy magnetycznej, którą umieszcza się na podłożu, urządzenia obciążającego, ustawianego na podstawie i urządzenia pomiarowego. Urządzenie pomiarowe, połączone z płytą za pomocą kabla, zawiera wiele opcji ustawień oraz bogate menu, ułatwiające obsługę.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ