W celu stanowienia lub odpowiedniego spoziomowania posadzki na podłożu (szlichcie) układa się podkłady podłogowe w postaci jednej lub kilku warstw. Obecnie najpopularniejszą metodą jest zastosowanie na warstwę izolacyjną wylewki cementowej, betonowej lub anhydrytowej, ale spotykane są również podkłady podłogowe oparte o inne rodzaje spoiw: węglan wapnia, spoiwa magnezjowe, asfalt czy żywice syntetyczne.

Kiedy hydroizolacja budynku jest uszkodzona lub źle wykonana, niezbędne staje się jej odtworzenie. O ile nie jest to zbyt trudne w przypadku budynku w stanie surowym, to jednak przy budynku użytkowanym stanowi o wiele poważniejszy problem, wymagając odsłonięcia ścian elewacji lub wykopania fundamentów. Współczesna technologia zezwala jednak na naprawę hydroizolacji lub jej ponowną aplikację bez potrzeby odsłaniania ścian i fundamentów, z wnętrza budynku, metodą iniekcji ciśnieniowej. Co to za technologia i na czym polega jej aplikacja? Odpowiadamy na te pytania.

Diagnostyka dokonywana jest przy pomocy nowoczesnych, wydajnych i nieinwazyjnych systemów pomiarowych. Zebrane dane pozwalają na szczegółowe zidentyfikowanie stanu nawierzchni (np. rozległość i specyfika powstałych uszkodzeń) oraz dobranie właściwych metod umożliwiających skuteczną naprawę.

Kto powinien badań zagęszczenie gruntu?

Stopień zagęszczenia gruntu pozwala skutecznie określić nośność gruntu, na którym planowana jest dana inwestycja. To najlepszy sposób, by uchronić się przed ewentualnymi szkodami, jakie mogą nastąpić w przyszłości z powodu zbyt niskiej nośności lub osiadania podłoża. Badania tego rodzaju nie są kosztowne, a stanowią podstawę do opracowania specjalistycznej dokumentacji, potwierdzającej jakość gruntu. Często jest ona wręcz niezbędna do uzyskania niezbędnego pozwolenia na budowę.

budowa

Co ma na celu diagnostyka konstrukcji?

Diagnostyka konstrukcji ma na celu zbadanie, udokumentowanie i ocenę stateczności obiektu, stopnia zużycia, zaawansowania procesów korozyjnych, izolacyjności cieplnej. Przeprowadzane są badania struktury, stanu materiałów budowlanych i konstrukcyjnych, w tym parametrów wilgotnościowych, wytrzymałościowych, porowatości itp. Na tej podstawie można określić stopień zużycia obiektu, zdefiniować przyczyny uszkodzeń oraz opracować projekt renowacji konstrukcji.

budowa

Co zawiera ekspertyza budowlana?

Ekspertyzy budowlane to szerokie opracowanie, zawierające zarówno opinię techniczną, jak i wyniki szczegółowych badań materiałów, pomiary ujęć, przemieszczeń konstrukcji, niezbędne obliczenia itd. Zawarta jest również ocena stanu budynku oraz jego przydatności do dalszego użytkowania lub planowej przebudowy. Wszelkie opinie i diagnozy zawarte w ekspertyzie zawsze dokonywane są na podstawie obiektywnych badań, pomiarów i obliczeń, które są obiektywne i sprawdzalne. Tym też przede wszystkim ekspertyza różni się od typowej opinii technicznej, która ma formę mniej zaawansowanej oceny fachowca, dokonanej na podstawie oględzin obiektu i ewentualnego przestudiowania dostępnej dokumentacji.

badanie gruntu

Profesjonalne badania geotechniczne bardzo często pozwalają uniknąć późniejszych problemów, wynikających z intensywnej eksploatacji budynku, np. zapadających się fundamentów czy pękających ścian.

Właściwości asfaltu mają bardzo duży wpływ na późniejsze użytkowanie dróg i w dużej mierze odpowiadają za trwałość zbudowanej nawierzchni. Asfalt wiąże ziarna kruszywa i tworzy na nich powłokę zabezpieczającą przed niszczącym wpływem czynników zewnętrznych. Z tych właśnie powodów precyzyjne i specjalistyczne badania asfaltu mają kluczowe znaczenie dla wytrzymałości nawierzchni drogowej.

Płyta składa się z podstawy magnetycznej, którą umieszcza się na podłożu, urządzenia obciążającego, ustawianego na podstawie i urządzenia pomiarowego. Urządzenie pomiarowe, połączone z płytą za pomocą kabla, zawiera wiele opcji ustawień oraz bogate menu, ułatwiające obsługę.

Firma projektowa TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.  przysłała do nas list referencyjny polecający naszą geologiczną spółkę BARG-ARTGEO. List zawiera pozytywną opinię o naszej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz o badaniach geologicznych na odcinku drogi ekspresowej S6 Nowogard – Goleniów.

Projektowany odcinek mierzy 20,3 km. Będzie na nim zbudowane 20 obiektów inżynierskich.

Wykonaliśmy tam 2392.5 mb wierceń i sondowań geologicznych, przy czym główny obiekt mostowy – estakada przez dolinę Regi, wymagał wykonania części otworów z wody.

Dołączony list pokazuje możliwości BARG – ARTGEO Sp. z o.o. w zakresie geologii inżynierskiej. Dlatego pozwalamy sobie polecić nasze usługi geologiczne.

Plik pdf

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ