Proces niszczenia budynków

Z biegiem czasu budynki ulegają niszczeniu. Na proces korozji wpływają mikroorganizmy, zmiany temperatury, czynniki mechaniczne, substancje agresywne, a przede wszystkim woda. Z czasem każdy materiał budowlany traci swoją wodoodporność, przez co budowla zaczyna ulegać destrukcyjnemu wpływowi H2O. Woda opadowa, gruntowa oraz w postaci pary wodnej doprowadza do pęcznienia, czyli nabierania objętości i masy na skutek pochłaniania wilgoci. Woda jest również źródłem soli, która niszczy budowle poprzez zachodzenie różnych reakcji chemicznych. Jedną z takich reakcji jest hydroliza doprowadzająca do tworzenia się kwasu solnego, siarkowego i azotowego, które mają destrukcyjny wpływ na budowle.

Dlaczego nie warto oszczędzać

Podczas budowy należy pamiętać, że jakość użytych materiałów budowlanych wpływa na przyszły bilans energetyczny, rachunki za ogrzewanie i pojawienie się usterek. Im gorsze surowce, tym większe nakłady finansowe na utrzymanie i remont budowli. Pamiętajmy, że zakup nieatestowanych materiałów budowlanych jest niekorzystną inwestycją, gdyż drobne oszczędności mogą doprowadzić do znacznie większych wydatków poniesionych w przyszłości.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ