• budowa drogi
 • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
 • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  Barg - kiedy chcesz mieć pewność

 • wiercenie geologiczne
 • geologia inżynierska
 • inżynieria budowlana
 • inżynieria budowlana

Badania elementów konstrukcji budowlanych

Badania cech fizycznych materiałów

Działalność w grupie BARG gwarantuje nam dostęp do profesjonalnego zaplecza laboratoryjnego. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu przeprowadzenie badań większości materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie. Zasięgiem działania obejmujemy całą Polskę. Podczas badania konstrukcji żelbetowych i betonowych próbki pobieramy we własnym zakresie poprzez wykonanie odwiertów geologicznych (rdzeniowych).

Przeprowadzamy badania niszczące:

 • wytrzymałości na ściskanie,
 • wytrzymałości na zginanie,
 • wytrzymałości na odrywanie,
 • wilgotności i nasiąkliwości,
 • wodoszczelności i mrozoodporności betonu.

 

Wykonujemy również badania metodami nieniszczącymi. Jest to uzupełnienie oferty pozwalające zrealizować zadania w obiektach gdzie ograniczony jest zakres możliwych do realizacji robót.

Wykonujemy m.in.:

 • określenie wytrzymałości na ściskanie metodą sklerometryczną (młotek Schmidta),
 • określenie wytrzymałości na ściskanie metodą ultradźwiękową,
 • określenie siły wyrywającej metodą pull-out - capo-test, bond-test,
 • określenie przyczepności przez odrywanie - pull-off,
 • określenie siły wyrywającej gwintowane kotwy wklejane,
 • określenie siły wyrywającej kotwy wklejane żebrowane,
 • określenie wilgotności elementów metodą mikrofalową lub karbidową.

badaniabadania - 9 badania - 1badania - 2

 

Badania nieniszczące zbrojenia

Pracujemy z wykorzystaniem urządzeń pozwalających na:

 • określenie rozstawu prętów zbrojeniowych w elementach żelbetowych bez konieczności wykonywania odkrywek,
 • sprawdzenie grubości otuliny zbrojenia, i jej zgodności z dokumentacją projektową,
 • oszacowanie średnicy wbudowanych prętów zbrojeniowych.

Wykorzystanie nowoczesnego sprzętu pozwala uniknąć osłabiania konstrukcji w wyniku wykonywanych odkrywek, ograniczyć ilość prac porządkowych i remontowych po wykonaniu odkrywek. Dodatkowo można uniknąć przypadkowego zniszczenia prętów zbrojeniowych np. w czasie wykonywania odwiertów.

 Badanie te pozwalają w łatwy i szybki sposób zinwentaryzować ilość i rozkład zbrojenia w wykonanych już elementach. Uzyskane informacje są często niezbędne przy zmianie sposobu użytkowania obiektów czy nadbudowach.

Dysponujemy urządzeniami: Ferroscan PS200 firmy Hilti, Profometer PM650 firmy Proceq oraz Lithoscope BDM firmy Wurth.

 badania - 3

 

Badania twardości metodą Leeba

Badanie twardości metali metodą dynamiczną Leeba. Badanie przenośnym urządzeniem do wykonywania badań w warunkach polowych Equotip 500 firmy Proceq. Badanie nieniszczące wymagające niewielkiego pola pomiarowego

Zgodnośc prowadzenia badania z normami ISO 16859 i ASTM A956.

Określenie twardość różnego rodzaju elementów i materiałów. Możliwe jest określenie podstawowego parametru wytrzymałości na rozciąganie stali (Rm). Jesteśmy w stanie przeliczyć otrzymane wyniki na inne skale twardości np. HV, HB, HRB, HRA, HS (Twardość w skalach Brinella, Rockwella, Vickersa, Shore’a).

 

 badania - 4

 

Badania grubości powłok i elementów

Wykonujemy sprawdzenia grubości powłok ochronnych elementów oraz badania kontrolne grubości elementów konstrukcji stalowych (ścianek rurociągów, profili zamkniętych, elementów z jednostronnym dostępem). Przeprowadzenie badań wspomaga odbioru robót zabezpieczających konstrukcję przed korozją. Badania te dostarczają też niezbędnych informacji podczas przeglądów stanu konstrukcji. Proponowane przez nas metody badawcze nie uszkadzają sprawdzanej powłoki (w przeciwieństwie do starszych metod) dzięki czemu eliminujemy konieczność ich odtwarzania po badaniu.

Oferowane metody pomiarowe wykorzystują pomiar natężenia pola magnetycznego, natężenia prądów wirowych i pomiar rozchodzenia się impulsów ultradźwiękowych przez co eliminują konieczność specjalnego przygotowania badanych powierzchni elementów. Po badaniu elementy konstrukcji nie wymagają napraw a wyniki pomiarów dostępne są na bieżąco.

 badania - 5

Badanie elementów murowych

Konstrukcje murowe to jedne z najstarszych budowli. Obecnie najczęściej spotykane konstrukcje tego typu to budynki z przed II wojny światowej i krótkiego okresu po jej zakończeniu.

Sprzęt jakim dysponujemy i opracowane przez nas metody badań pozwalają na wykonanie:

 • określenie wytrzymałości na ściskanie niewbudowanych elementów konstrukcji zgodnie z normą PN-EN 772-1
 • określenie wytrzymałości na ściskanie elementów murowych i zapraw na podstawie pobranych próbek rdzeniowych
 • określenie zawilgocenia (wilgotności) metodami nieniszczącymi - metoda mikrofalowa
 • określenie zawilgocenia (wilgotności) metodami seminiszczącymi - metoda karbidowa CM
 • określenie zawilgocenia (wilgotności) metodą suszarkowo-wagową
 • wykonanie kompleksowej mapy zawilgocenia ścian obiektu
 • określenie stopnia zasolenia ścian zgodnie z wytycznymi WTA
 • ocena jakościowa wykonania hydrofobizacji elementów - Karsten Pipe

 badania - 6badania - 11

badania - 7

 

Projekty wykonawcze

Grupa BARG zajmuje się również sporządzaniem projektów wykonawczych. Szczegóły dotyczące tej usługi mogą Państwo znaleźć w odrębnej zakładce ofertowej.

 

Sporządzenie projektu wykonawczego jest następstwem i dopełnieniem opracowanej ekspertyzy budowlanej. Gdy zachodzi konieczność wzmocnienia lub wymiany niektórych elementów konstrukcji możemy dostarczyć dokumentację pozwalającą firmie wykonawczej prawidłowo przeprowadzić wymagane prace.

 

Opracowujemy projekty, kosztorysy oraz służymy wsparciem podczas prowadzonych prac w ramach nadzoru autorskiego. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac możemy pomóc wypełnić formalności związane z jego uzyskaniem.

 

W przypadku posiadania przez Państwa gotowego projektu proponujemy sprawdzenie jego poprawności oraz wydania opinii na temat przyjętych rozwiązań technicznych. Błędy ujawnione przed rozpoczęciem budowy lub remontu są o wiele mniej kosztowne i kłopotliwe.

 

Sporządzane przez nas ekspertyzy budowlane i opinie są opracowywane lub weryfikowane przez doświadczonych rzeczoznawców budowlanych o konkretnych specjalnościach.

 

Termografia

Wykonujemy kompleksowe badania termograficzne połączone z analizą uzyskanych wyników, wskazaniem przyczyn nieprawidłowości oraz propozycją napraw. Badania termograficzne to niedrogi i efektywny sposób sprawdzenia, które elementy obiektu należy poprawić w celu uzyskania oszczędności w czasie trwania sezonu grzewczego.

Badania wykonane wysokiej klasy kamerą termowizyjną mogą służyć także do wyszukiwaniu miejsc uszkodzeń instalacji ogrzewania podłogowego, przebić w instalacji elektrycznej, miejsc o temperaturze poniżej punktu rosy.

 badania - 8badania - 9

 

Mykologia

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że grzyby i pleśnie rozwijające się na materiałach budowlanych mogą stanowić dla zagrożenie dla naszego zdrowia. Oprócz wątpliwych doznań estetycznych i zapachowych podczas obcowania z tymi organizmami prowadzą one z biegiem czasu do degradacji organicznych materiałów budowlanych takich jak płyty wiórowe czy nawet krokwie dachowe. Zarodniki są często groźne dla naszego zdrowia, powodując reakcje alergiczne i astmę.

Wybór metody walki z grzybami i pleśniami należy dobrać odpowiednio do gatunku z jakim mamy do czynienia i warunków w jakich tą walkę przyjdzie nam stoczyć. Możliwe jest to tylko dzięki przeprowadzeniu fachowego rozpoznania problemu.

Oferujemy Państwu opracowanie opinii i ekspertyz mykologicznych dzięki którym poznacie Państwo przyczyny pojawienia się grzybów i pleśni w Waszym domu oraz dowiecie się jakie działania należy podjąć aby szybko i skutecznie się ich pozbyć.

 badania - 10badania - 11

 

Pomiar szczelności pomieszczeń wg PN-EN 13829

Metoda polega na pomiarze przepływu powietrza w pomieszczenia lub budynku przy wytworzonym nadciśnieniu lub podciśnieniu. Do wykonania pomiaru konieczne jest zamontowanie urządzenia w drzwiach wejściowych i zabezpieczenie otworów wentylacyjnych.

Pomiar szczelności budynku wykorzystywany jest w celu określenia potencjalnych miejsc przedmuchów i nieszczelności mogących wpływać na obniżenie temperatury w pomieszczeniach. Jest to prosty sposób kontroli jakości robót budowlanych. Uzupełniona pomiarami termowizyjnymi daje możliwość kompleksowej oceny stanu budynku.

 badania - 12

 

 

Szczelność serwerowni wg PN-EN 15004

FPA 2001 Standard for Clean Agent Fire Extinguising Systems
Badanie szczelności pomieszczeń serwerowni jest niezbędne, aby stwierdzić czy system gaszenia pożarów gazem będzie skuteczny. System gaszenia pożarów za pomocą gazów jest obecnie najefektywniejszym systemem pośród stosowanych w obiektach budowlanych.

Jest to szybka i nieinwazyjna metoda badawcza będąca alternatywą dla pomiaru stężenia gazu gaśniczego w czasie, po całkowitym wypełnieniu pomieszczenia tym środkiem.

badania - 13

 

 

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ