• barg
  • budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana

Ekspertyzy budowlane

Wykonujemy ekspertyzy budowlane w szerokim zakresie, dzięki którym można oszacować opłacalność danej inwestycji budowlanej. W czasie dotychczasowej działalności możemy pochwalić się realizacją zadań dotyczących obiektów mieszkaniowych, kubaturowych, inżynieryjno-drogowych, hydro-inżynieryjnych, energetycznych sieci przesyłowych. Co zawiera ekspertyza budowlana? To dokładna ocena techniczna, którą tworzymy na podstawie badań i wyliczeń wytrzymałości poszczególnych elementów konstrukcji danego obiektu. Po przeprowadzeniu badań stanu budynku – prawidłowości wykonanych robót, jakości zastosowanych materiałów i innych parametrów – przygotowujemy odpowiednią dokumentację. Wystawiamy opinie, zawierające wnioski dotyczące stanu budynku oraz zalecenia dotyczące działań, które należy wykonać w przyszłości. Pełna ekspertyza budowlana pozwala zatem odpowiednio zaplanować remont lub całkowitą modernizację obiektu. Mamy uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego, dlatego nasze ekspertyzy są wiarygodne oraz spełniają wszelkie normy.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w sprawie szczegółów tej części naszej oferty. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące wykonywanych przez BARG ekspertyzach budowlanych – ich zasadności czy tego, jak przebiega proces – z chęcią na nie odpowiemy.

 

Publikacje i szkolenia

Doświadczenia z realizacji wielu ekspertyz, badań diagnostycznych oraz wyników badań włąsnych pozwalają nam na dzielenie się swoją wiedzą przy okazji organizacji szkoleń oraz w ramach publikacji w czasopismach branżowych.

 

Wykorzystanie urządzeń ferromagnetycznych w diagnostyce budowlanej. Przegląd budowlany 5/2015.

W dobie dzisiejszych czasów konstruktorzy stają coraz częściej przed wyzwaniem zaprojektowania nadbudowy lub adaptacji istniejących budowli pod nowe obciążenia. Konieczne jest tym celu stosunkowo szybkie i ekonomiczne rozwiązanie w rozpoznaniu wszystkich elementów konstrukcji. W przypadku rozpoznania liczby i rozkładu prętów zbrojeniowych przydatne wydają się dostępne na rynku urządzenia ferromagnetyczne znane powszechnie pod nazwą skanery zbrojenia.

http://www.przegladbudowlany.pl/2015/05/2015-05-PB-32-35_Urbanowicz.pdf

 

Podkłady podłogowe. Wymagania, projektowanie, wykonawstwo. Materiały budowlane 11/2015

W polskich normach i przepisach prawnych nie ma konkretnych wymagań dotyczących klas wytrzymałości i grubości podkładów podłogowych. Natomiast dosyć dobrze określają wymagania przepisy niemieckie, ale nie stosuje się ich w Polsce. Ze względu na braki w sporządzanych projektach należy odgórnie wprowadzić wytyczne, w których określone byłyby minimalne wymagania dotyczące klasy wytrzymałości na ściskanie i zginanie oraz wytrzymałości na odrywanie w przypadku konkretnego układu warstw wykończeniowych i grubości podkładów. Wspomniane wytyczne powinny usprawnić pracę projektantów i podnieść standard wykończenia obiektów oddawanych do użytkowania.

 

 Zapraszamy do lektury.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ