• budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

    Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • inżynieria budowlana
  • inżynieria budowlana

Ekspertyzy budowlane

Dokładna diagnostyka stanu konstrukcji przed planowanym zakupem, remontem lub w momencie pojawienia się widocznych usterek pozwala prawidłowo zaplanować przyszłe działania, a w konsekwencji zaoszczędzić Państwa pieniądze. Dostarczamy Państwu wiedzę pozwalającą szybko i trafnie podjąć decyzje dotyczące zakresu remontu, doboru technologii czy opłacalności ewentualnego zakupu nieruchomości. Każda złotówka wydana na ekspertyzę budowlaną i ocenę stanu konstrukcji zwraca się z nawiązką.

Zaplecze badawcze, doświadczony personel wykorzystujący najnowsze urządzenia diagnostyczne oraz kontakt z ośrodkami akademickimi pozwalają nam na realizację najtrudniejszych projektów z zakresu oceny stanu konstrukcji. W czasie dotychczasowej działalności możemy pochwalić się realizacją zadań dotyczących obiektów mieszkaniowych, kubaturowych, inżynieryjno-drogowych, hydro-inżynieryjnych, energetycznych sieci przesyłowych.

 

Publikacje i szkolenia

Doświadczenia z realizacji wielu ekspertyz, badań diagnostycznych oraz wyników badań włąsnych pozwalają nam na dzielenie się swoją wiedzą przy okazji organizacji szkoleń oraz w ramach publikacji w czasopismach branżowych.

 

Wykorzystanie urządzeń ferromagnetycznych w diagnostyce budowlanej. Przegląd budowlany 5/2015.

W dobie dzisiejszych czasów konstruktorzy stają coraz częściej przed wyzwaniem zaprojektowania nadbudowy lub adaptacji istniejących budowli pod nowe obciążenia. Konieczne jest tym celu stosunkowo szybkie i ekonomiczne rozwiązanie w rozpoznaniu wszystkich elementów konstrukcji. W przypadku rozpoznania liczby i rozkładu prętów zbrojeniowych przydatne wydają się dostępne na rynku urządzenia ferromagnetyczne znane powszechnie pod nazwą skanery zbrojenia.

http://www.przegladbudowlany.pl/2015/05/2015-05-PB-32-35_Urbanowicz.pdf

 

Podkłady podłogowe. Wymagania, projektowanie, wykonawstwo. Materiały budowlane 11/2015

W polskich normach i przepisach prawnych nie ma konkretnych wymagań dotyczących klas wytrzymałości i grubości podkładów podłogowych. Natomiast dosyć dobrze określają wymagania przepisy niemieckie, ale nie stosuje się ich w Polsce. Ze względu na braki w sporządzanych projektach należy odgórnie wprowadzić wytyczne, w których określone byłyby minimalne wymagania dotyczące klasy wytrzymałości na ściskanie i zginanie oraz wytrzymałości na odrywanie w przypadku konkretnego układu warstw wykończeniowych i grubości podkładów. Wspomniane wytyczne powinny usprawnić pracę projektantów i podnieść standard wykończenia obiektów oddawanych do użytkowania.

 

 Zapraszamy do lektury.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ