Beton natryskowy

Chociaż beton jest jednym z najstarszych materiałów budowlanych, to nieprzerwanie trwa proces jego udoskonalania i rozwój technologii jego wytwarzania. Powstają coraz nowsze mieszanki mineralne, a także opracowywane są innowacyjne metody aplikacji. Wszystkie zmiany mają na celu ulepszenie właściwości betonu oraz rozszerzenie możliwości jego stosowania. Gdy na początku XX wieku w USA po raz pierwszy zaprezentowano specjalne urządzenie służące do dynamicznego nanoszenia mieszanki mineralnej, nikt nie podejrzewał, że ta technologia zrewolucjonizuje sposób aplikacji mieszanek i będzie z powodzeniem wykorzystywana przez ponad 100 lat! 

jakość betonu

Beton to materiał powszechnie wykorzystywany w budownictwie. Powstają z niego elementy konstrukcyjne, między innymi: stropy, ściany nośne, fundamenty czy posadzki. Jego wytrzymałość jest niezwykle ważnym parametrem, ponieważ to od niej zależy stabilności budowli i bezpieczeństwo jej eksploatacji. Wytrzymałość betonu można określić po 28, 56 lub 90 dniach od ułożenia w szalunkach, gdyż zależnie od zastosowanego rodzaju cementu tyle trwa proces jego naturalnego dojrzewania.

kontrola produkcji

Zakładowa Kontrola Produkcji, czyli w skrócie ZKP to proces stałej wewnętrznej kontroli produkcji prowadzonej przez producenta wyrobów budowlanych. Takie postępowanie zostało wprowadzone w 1988 roku za sprawą dyrektywy Rady Wspólnoty Europejskiej, która miała ujednolicić przepisy prawne wszystkich krajów członkowskich. Producenci wyrobów budowlanych są zobowiązani prawnie do wdrożenia i utrzymania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, dzięki któremu będą mogli zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa i jakości wytwarzanych przez nich towarów.

grzyby

Mykologia to dział biologii, który w centrum swojego zainteresowania stawia badanie grzybów. Zajmuje się badaniem ich budowy, fizjologii oraz, co najważniejsze z naszego punktu widzenia – ich wpływem na życie i zdrowie ludzi. Grzyby mogą bowiem rozwijać się praktycznie w każdym środowisku, ich występowanie zaobserwowano we wszystkich strefach klimatycznych, zarówno na lądach, jak i w wodach. Obecnie dysponujemy dokładnym naukowym opisem około 70 tysięcy gatunków grzybów, a ta liczba stale rośnie, ponieważ każdego roku rozpoznaje się, bada, a następnie opisuje około 1700 nowych gatunków! Naukowcy przypuszczają, że na świecie żyje około miliona gatunków grzybów. Mogą żyć wszędzie, nawet na powierzchniach materiałów budowlanych. 

diagnostyka budowli

Jeszcze do niedawna przeprowadzenie badań laboratoryjnych wymagało sterylnych warunków, dostępnych jedynie w laboratoriach. Dziś coraz częściej stosowane są metody pomiarowe, z których można korzystać również w terenie m.in. w diagnostyce budynków. W przypadku dużych, nieruchomych obiektów istotne jest nie tylko zebranie informacji na temat składu chemicznego użytych do budowy materiałów, ale również określenie właściwości fizycznych całych konstrukcji i podjęcie na tej podstawie odpowiednich działań konserwatorskich.

mieszanka asfaltowa

Mieszanka mineralno-asfaltowa MMA to kompozyt składający się z lepiszcza – w tym przypadku asfaltu, kruszywa oraz dodatków. Co ciekawe, obecnie najczęściej stosowanym rodzajem MMA, który wykorzystuje się do wytwarzania nawierzchni drogowych, jest beton asfaltowy o oznaczeniu AC – Asphalt concrete, potocznie nazywany asfaltobetonem. Ze względu na rodzaj zastosowanego kruszywa, obecność dodatków (np. środków adhezyjnych, stabilizatorów) oraz proporcje użytych składników, mieszanki mineralno-asfaltowe różnią się od siebie właściwościami mechanicznymi takimi jak odporność na deformacje trwałe, sprężystość, ścieralność, odporność na działanie wody i mrozu czy wytrzymałość.

odwiert

Odwierty geologiczne są częścią badania geotechnicznego, które powinno być zlecane specjalizującym się w tego typu pracach firmom, zanim na gruncie zaczną się jakiekolwiek prace budowlane. Ich celem jest precyzyjne określenie warunków wodno-gruntowych podłoża przeznaczonego pod inwestycję. W naszym kraju nie ma obowiązku prawnego, aby przeprowadzać badania gruntu, ale mimo braku regulacji prawnych, zdrowy rozsądek powinien zawsze nakazywać inwestorom ich przeprowadzenie. W dzisiejszym wpisie przedstawimy kilka podstawowych powodów, dla których warto przed rozpoczęciem prac konstrukcyjnych zainwestować w rzetelne badania ziemi, na której ma stanąć budynek.

plan jakosci

Jakość to w budownictwie szczególnie istotny czynnik, który przekłada się na trwałość i bezpieczeństwo powstających obiektów budowlanych. Poszczególne prace na kolejnych etapach inwestycji powinny być realizowane na najwyższym poziomie, aby budynek był bezpieczny, a jego konstrukcja niezawodna. Jeżeli podczas budowy zaniedbana zostanie jakość używanych materiałów albo wykonywanych robót, może stać się to przyczyną powstania przyszłych zagrożeń, awarii albo nawet katastrof budowlanych. Aby mieć pewność, że dana inwestycja jest realizowana na najwyższym poziomie, z poszanowaniem wszelkich dobrych praktyk budowlanych i przy użyciu materiałów najwyższej jakości, powstają specjalne dokumenty nazywane Planami Zapewnienia Jakości.

metoda Leeba

Metoda Leeba to metoda dzięki której możliwe jest badanie twardości metali. Czym się ona charakteryzuje, jaka jest jej geneza, a także jakie ma praktyczne zastosowanie?

badanie gruntu

Badanie płytą dynamiczną to jedna z szybszych metod pozwalających na sprawdzanie zagęszczenia gruntu na budowie. W jaki sposób się je przeprowadza, a także jakie ma zastosowanie w praktyce ?

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ