metoda Leeba

Metoda Leeba to metoda dzięki której możliwe jest badanie twardości metali. Czym się ona charakteryzuje, jaka jest jej geneza, a także jakie ma praktyczne zastosowanie?

badanie gruntu

Badanie płytą dynamiczną to jedna z szybszych metod pozwalających na sprawdzanie zagęszczenia gruntu na budowie. W jaki sposób się je przeprowadza, a także jakie ma zastosowanie w praktyce ?

badanie niszczące

Badania niszczące (skrót DT od ang. Destructive Testing) to rodzaj badań, podczas których próbki ulegają zniszczeniu. Przeprowadzane są w celu sprawdzenia, w jaki sposób zachowuje się dany materiał w sytuacji obciążenia (wytrzymałość eksploatacyjna). Z jednej strony badania te pozwalają na zgromadzenie wielu wartościowych wniosków na temat badanych obiektów. Z drugiej jednak sposób ten jest stosunkowo mało ekonomiczny i nie we wszystkich przypadkach może być zastosowany.

cechy fizyczne materiałów

W budownictwie wykorzystuje się wiele materiałów o ściśle określonych właściwościach, tzw. cechach technicznych materiału, które decydują o ich zastosowaniu. Dzielą się one na trzy grupy: fizyczne, mechaniczne oraz chemiczne. W artykule skupimy się na pierwszym rodzaju wymienionych właściwości, czyli cechach fizycznych, które określane są podczas badań elementów konstrukcji budowlanych.

dokumentacja geologiczno-inżynierska

Realizacja inwestycji budowlanej wymaga dokładnego zbadania podłoża i określenia występujących na danym obszarze warunków geologiczno-inżynierskich. Mają one znaczenie dla stabilności projektowanego obiektu oraz wpływają na szczegóły związane z technologiami, które będą wykorzystywane podczas budowy. Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest niezbędne ze względu na przepisy prawa budowlanego oraz uregulowania zawarte w prawie geologicznym. Sprawdźmy, jakie są zasady jej sporządzania i jakim warunkom musi odpowiadać.

badania

Prowadzenie inwestycji budowlanych wymaga właściwego przygotowania gruntu. W zależności od specyfiki wznoszonego obiektu podłoże powinno się charakteryzować odpowiednią nośnością. Zapewnić ją można dzięki optymalnemu zagęszczeniu gruntu. Żeby zweryfikować, czy miejsce, w którym będą prowadzone dalsze prace, jest już należycie przygotowane, bada się tzw. wskaźnik zagęszczenia gruntu. Sprawdźmy, o czym dokładnie informuje nas ten parametr i dlaczego jest tak ważny.

Elementy murowe to wszystkie odpowiednio ukształtowane elementy służące do wznoszenia murów. Są to między innymi: cegły, pustaki, kształtki i bloczki. Swojsko brzmiące nazwy były jeszcze do niedawna stosowane jako ich oficjalne nazewnictwo, dzisiaj mogą być jedynie używane jako nazwy handlowe.

Geotechnika

Badania gruntu w naszym kraju nie są obowiązkowe. Nie istnieją przepisy, które nakazywałyby inwestorom wykonywanie badań geotechnicznych, chyba że dom ma podpiwniczenie albo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są uwzględnione odpowiednie zapisy. Doświadczenie pokazuje, że znajomość parametrów technicznych danego gruntu pozwala uniknąć przykrych niespodzianek w trakcie budowy, a także późniejszej eksploatacji danego budynku. W dzisiejszym wpisie opiszemy, jakie przykre konsekwencje mogą wynikać z zaniechania przeprowadzenia odpowiednich badań gruntu jeszcze przed rozpoczęciem pierwszych prac budowlanych.

wyroby budowlane

Wyroby budowlane używane w budownictwie muszą spełniać odpowiednie wymagania, aby zagwarantować, że obiekt budowlany wykonany z ich użyciem będzie miał odpowiednią trwałość i wytrzymałość oraz nie będzie powodował żadnego zagrożenia.  Obowiązujące przepisy bardzo ściśle regulują kwestie tego, w jaki sposób wyroby budowlane mogą zostać wprowadzone do obrotu, a co się z tym wiąże możliwości zastosowania w obiekcie budowlanym.

wibroprasowanych

Współczesne budownictwo liniowe i kubaturowe nie może się obejść bez różnych elementów prefabrykowanych. Realizacja większości obiektów wymaga zwykle wykonywania różnych niestandardowych konstrukcji betonowych. Jednak niemal każda budowla potrzebuje również różnych elementów o wystandaryzowanych parametrach, które taniej i szybciej można wykonywać poza placem budowy. Prefabrykaty betonowe muszą jednak spełniać wiele wymagań związanych z ich jakością i wytrzymałością. Żeby było to możliwe, potrzebne są odpowiednie metody ich wytwarzania, które zapewnią właściwy skład mieszanki oraz jej odpowiednie zagęszczenie. Odpowiedzią na te potrzeby są wyroby wibroprasowane. Zobaczmy, jakie są zasady ich produkcji oraz jakie elementy są najczęściej wytwarzane w ten sposób.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ