geodezja

W przypadku większości domów jednorodzinnych mamy do czynienia z pierwszą kategorią geotechniczną. Co to znaczy? Najczęściej wiąże się to z koniecznością zlecenia badań geotechnicznych i przygotowania specjalistycznej opinii geotechnicznej. W ten sposób można precyzyjnie ustalić warunki posadowienia obiektu.

Beton towarowy

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

specyfika sondowania CPTU

Sondowanie za pomocą statycznej sondy stożkowej CPTU (z ang. Cone Penetration Test with Pore Pressure Measurement) to jedna z najnowocześniejszych metod badania gruntu nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie. Umożliwia bardzo precyzyjną ocenę stanu gruntu. Przebieg badania możliwy jest za sprawą stożka elektrycznego, czyli tzw. piezostożka.

kruszywa do mieszanki betonowej

Kruszywa są jednym z najważniejszych składników mieszanki betonowej. Ich odpowiedni dobór w dużym stopniu determinuje jej trwałość, wytrzymałość i zastosowanie.

Sposoby na zabezpieczenie antykorozyjne betonu

Beton, jako istotny element konstrukcji budowlanych, narażony jest na ciągłe oddziaływanie zarówno środowiska naturalnego, jak i przemysłowego oraz różnorodne obciążenia mechaniczne, które mogą mieć niekorzystny wpływ na jego strukturę i właściwości. Wszystkie te czynniki mogą również bezpośrednio przyczyniać się do powstawania zjawiska korozji betonu.

proces korozji betonu

Konstrukcje betonowe narażone są na nieustanne oddziaływanie czynników zewnętrznych, które mają bezpośredni wpływ na powstawanie procesów korozyjnych. Beton to materiał stosunkowo podatny na korozję, za którą odpowiadają przede wszystkim różnorodne związki chemiczne obecne w środowisku.

¬¬¬Naprawy i remonty konstrukcji

Iniekcja ciśnieniowa wykonywana jest w celu naprawy, wzmocnienia lub uszczelnienia konstrukcji. To jedno z alternatywnych rozwiązań naprawczych wobec tradycyjnych metod, które w wielu przypadkach mogą być zbyt czasochłonne i wiązać się z koniecznością zastosowania inwazyjnych działań, takich jak np. odkopanie fundamentów czy odsłonięcie ścian budynku. Iniekcja ciśnieniowa pozwala sprawnie i oszczędnie przeprowadzić cały proces naprawczy lub wzmacniający konstrukcję.

dodatki mineralne do betonu

Współcześnie powszechnie stosuje się różnorodne mieszanki mineralne, które mają bezpośredni wpływ na właściwości struktury betonu oraz proces jego twardnienia. W składzie betonu znajduje się nie tylko cement, ale również kruszywa, woda oraz różnorodne domieszki i dodatki. Są to pełnowartościowe składniki, które z punktu widzenia praktyki budowlanej mają niezwykle duże znaczenie dla materiału oraz późniejszego zastosowania.

Kategorie geotechniczne

Podczas sporządzania opinii geotechnicznej wyznaczana jest określona kategoria geotechniczna danego obiektu. Wskazuje ona m.in. jakie badania gruntu należy przeprowadzić przed rozpoczęciem prac budowlanych oraz jaką dokumentację geotechniczną trzeba zgromadzić. Konieczność sklasyfikowania obiektu pod kątem konkretnej kategorii geotechnicznej wynika z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz.U. 2012 nr 0 poz. 436.

Badania mineralno-asfaltowe (MMA) to szereg specjalistycznych czynności, które mają na celu określenie najważniejszych parametrów mieszanin wykorzystywanych do budowy nawierzchni bitumicznej. Badania MMA przeprowadzane są przez profesjonalne laboratoria budowlane i drogowe, m.in. Grupę BARG, działającą na terenie całej Polski.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ