Asfalt to materiał powszechnie stosowany do budowy dróg. Cechuje się właściwościami wiążącymi i występuje naturalnie w środowisku. Pozyskiwany jest w procesie przerobu ropy naftowej. W mieszankach mineralno-asfaltowych, które wykorzystywane są do budowy nawierzchni drogowej, asfalt występuje w roli lepiszcza. Oprócz asfaltu stosowana jest odpowiednio zaprojektowana mieszanka mineralna, składająca się z mączki mineralnej, piasku i grysów oraz dodatki (np. płynne środki adhezyjne).

W laboratoriach drogowych badany jest grunt, który przeznaczony jest do budowy jezdni. Materiał, z którego powstała lub powstanie droga, w dużej mierze wpływa na jakość jezdni, komfort jazdy oraz bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Laboratorium drogowe spełnia więc bardzo ważną rolę w procesie budowy nawierzchni drogowych.

Sondowanie geotechniczne służy do rozpoznania jakościowego lub ilościowego właściwości gruntów. Tego rodzaju badania gruntu należą do kategorii badań polowych, które pozwalają na określenie parametrów gruntowych.

beton

Do najczęstszych przypadków zniszczenia betonu dochodzi głównie pod wpływem cyklicznego zamrażania i rozmrażania wody zawartej w jego strukturze. Proces ten przyczynia się do powstawania spękań i uszkodzeń materiału. Profesjonalnie wykonane badania betonu pozwalają ocenić jego jakość oraz przydatność do użytkowania. Warto też dowiedzieć się, co właściwie wpływa na wytrzymałość betonu oraz poznać specyfikę betonu mrozoodpornego.

Konsystencja betonu określa stopień płynności mieszanki betonowej. Co więcej, konsystencja betonu wskazuje na zdolność mieszanki betonowej do odkształceń pod wpływem określonego obciążenia.

Przy pomocy georadaru wykonywana jest diagnostyka konstrukcji budowlanych. Urządzenia te znacznie przyspieszają realizowane prace w budownictwie oraz pozwalają na znaczne zredukowanie kosztów.

W związku z ciągłym rozwojem Grupa BARG ma przyjemność poinformować o rozszerzeniu oferty usług z zakresu geologii i geotechniki na terenie województw: śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Dbając o wysoką jakość świadczonych usług, pozyskujemy do naszej kadry kolejnych fachowców. Nasi geolodzy mają niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia do określania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

W przypadku niektórych budynków niezbędne jest wykonanie szczegółowej diagnostyki, która pozwoli m.in. na fachową ocenę stanu technicznego. W tej kwestii najczęściej mamy do czynienia z opinią techniczną lub ekspertyzą budowlaną.

ekspertyza budowlana

Ekspertyza budowlana to ocena stanu technicznego budynku opracowana na podstawie badań i wyliczeń wytrzymałości poszczególnych elementów konstrukcji, w tym fundamentów, ścian, stropów, elewacji, dachu itd. Zakres i szczegółowość ekspertyzy zależy przede wszystkim od potrzeb osoby zlecającej jej wykonanie.

Specyfika i cel diagnostyki

Diagnostyka budowlana obejmuje szeroki zakres czynności, które mają na celu zbadanie, udokumentowanie, ocenę oraz określenie stanu rzeczywistego konstrukcji. Dokładna analiza poszczególnych elementów pozwala ustalić m.in. parametry wilgotnościowe, zawartość agresywnych związków chemicznych, stopień porowatości, właściwości materiałów budowlanych, parametry wytrzymałościowe materiałów, nośność elementów konstrukcyjnych itd.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ