Laborant do Pracowni Betonów, Pracowni Kruszyw i Geotechniki oraz Pracowni Mieszanek Mineralno-Asfaltowych