Akredytowane laboratoria budowlane i drogowe – Grupa BARG 

Grupa BARG jest to ogólnopolska sieć laboratoriów badawczych (budowlanych i drogowych), które pomagają kontrolować jakość materiałów budowlanych. Nasze usługi wykorzystywane są przy budowaniu obiektów drogowych czy obiektów kubaturowych. 

Pomagamy zarówno firmom wykonawczym, jak i firmom produkcyjnym. Badamy wbudowany materiał „in-situ”. Oznaczamy parametry mieszanki betonowej oraz cechy mechaniczne betonu na budowach, jak i na węzłach produkcyjnych.

Posiadamy specjalistyczną wiedzę oraz niezbędny sprzęt pomiarowy. To zestawienie umożliwia nam pełne rozpoznanie stanu, w jakim znajduje się konstrukcja budowlana. Na podstawie badań diagnostycznych opracowujemy opinie i ekspertyzy budowlane

Doradzamy inwestorom przy decyzjach związanych z inwestycjami budowlanymi.

Nasze laboratoria obsługują kopalnie kruszyw, wytwórnie betonu towarowego oraz wytwórnie prefabrykatów w całej Polsce. Jesteśmy w stanie opracować księgę zakładowej kontroli produkcji wraz z wdrożeniem i przygotowaniem do certyfikacji zakładu, który wytwarza wyrób budowlany. Wykonujemy całą gamę badań typu i badań okresowych.

Posiadamy akredytację na badania w ośmiu lokalizacjach: Siemianowice Śląskie, Kraków, Rzeszów, Ożarów M. koło Warszawy, Poznań, Gdynia, Szczecin i Świnoujście. Dokładne informacje o zakresie znajdą Państwo w zakładce: Certyfikaty PCA spółek grupy BARG.

 

polskie centrum akredytacjipolskie centrum akredytacjipolskie centrum akredytacjipolskie centrum akredytacjipolskie centrum akredytacjipolskie centrum akredytacjipolskie centrum akredytacjipolskie centrum akredytacji

Informacja Covid19

 

 

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ