inżyniera ruchu

Inżynieria ruchu jest dziedziną inżynierii, która zajmuje się badaniami ruchu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz statków wodnych. Sprawne i ekonomiczne przemieszczanie osób i towarów wymaga zastosowania odpowiedniej wiedzy oraz uprawnień z zakresu organizacji i sterowania ruchem. Jakie czynności wchodzą w skład inżynierii ruchu drogowego?

popiół lotny

Popiół lotny uzyskiwany ze spalania węgla kamiennego jest używany jako dodatek do wytwarzania betonów zwykłych. Jego szeroki zakres zastosowania wynika z aspektów technicznych, środowiskowych i ekonomicznych, które potwierdzają badania naukowe oraz wielokrotne wdrożenia na całym świecie. O szczegółach dotyczących popiołu lotnego przeczytasz w poniższym tekście.

petrograficzny widok

Poznanie informacji dotyczących użyteczności kruszyw wymaga przybliżenia sobie ich składu oraz pochodzenia. Zbadanie poszczególnych cech wymaga przeprowadzenia szczegółowych opisów opartych na metodach i klasyfikacjach przyjętych w petrografii zgodnie z obowiązującą normą. Więcej o tym, dlaczego wykonuje się opisy petrograficzne dla kruszyw, można przeczytać w poniższym wpisie.

Uciążliwe drgania i hałas, powodujące uszkodzenia budynku lub dyskomfort psychiczny, nie są rzeczą niemożliwą do wyeliminowania. BARG Diagnostyka Budowli zajmuje się specjalistycznym pomiarem drgań mechanicznych i akustycznych, korzystając ze sprzętu najwyższej jakości.

Nawierzchnia torowa składa się z szyn, podkładów kolejowych oraz warstwy podsypki. Tradycyjnie wykonuje się ją z kruszyw łamanych, które pochodzą ze skał magmowych, a także niektórych skał metamorficznych i osadowych (piaskowce kwarcytowe, dolomity, szarogłazy). Dopuszczenie kruszywa do użytku w formie podsypki kolejowej wymaga regulacji za pomocą określonych norm.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ