Geotechnika

Badania gruntu w naszym kraju nie są obowiązkowe. Nie istnieją przepisy, które nakazywałyby inwestorom wykonywanie badań geotechnicznych, chyba że dom ma podpiwniczenie albo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są uwzględnione odpowiednie zapisy. Doświadczenie pokazuje, że znajomość parametrów technicznych danego gruntu pozwala uniknąć przykrych niespodzianek w trakcie budowy, a także późniejszej eksploatacji danego budynku. W dzisiejszym wpisie opiszemy, jakie przykre konsekwencje mogą wynikać z zaniechania przeprowadzenia odpowiednich badań gruntu jeszcze przed rozpoczęciem pierwszych prac budowlanych.

wyroby budowlane

Wyroby budowlane używane w budownictwie muszą spełniać odpowiednie wymagania, aby zagwarantować, że obiekt budowlany wykonany z ich użyciem będzie miał odpowiednią trwałość i wytrzymałość oraz nie będzie powodował żadnego zagrożenia.  Obowiązujące przepisy bardzo ściśle regulują kwestie tego, w jaki sposób wyroby budowlane mogą zostać wprowadzone do obrotu, a co się z tym wiąże możliwości zastosowania w obiekcie budowlanym.

badanie proctora

Badanie Proctora zyskało swoją nazwę od specjalnego aparatu Proctora, którym się je wykonuje. Jest to jedno z licznych badań, które należy zrobić przed rozpoczęciem budowy, aby dokładnie poznać właściwości gruntu i mieć możliwość ewentualnego przystosowania go do wymagań planowanej inwestycji. 

wibroprasowanych

Współczesne budownictwo liniowe i kubaturowe nie może się obejść bez różnych elementów prefabrykowanych. Realizacja większości obiektów wymaga zwykle wykonywania różnych niestandardowych konstrukcji betonowych. Jednak niemal każda budowla potrzebuje również różnych elementów o wystandaryzowanych parametrach, które taniej i szybciej można wykonywać poza placem budowy. Prefabrykaty betonowe muszą jednak spełniać wiele wymagań związanych z ich jakością i wytrzymałością. Żeby było to możliwe, potrzebne są odpowiednie metody ich wytwarzania, które zapewnią właściwy skład mieszanki oraz jej odpowiednie zagęszczenie. Odpowiedzią na te potrzeby są wyroby wibroprasowane. Zobaczmy, jakie są zasady ich produkcji oraz jakie elementy są najczęściej wytwarzane w ten sposób.

iniekcja grawitacyjna

Zawilgocenie fundamentów oraz piwnic to spory problem, który nie jest łatwy do usunięcia. Dotyka zarówno starych budynków, w których nie ma hydroizolacji poziomej, jak i nowych budowli, w których została źle wykonana. Zazwyczaj wiąże się z dużymi kosztami naprawy, więc najlepiej jest zdać się w tej dziedzinie na profesjonalistów. W dzisiejszym wpisie opiszemy jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej budynków, jaką jest iniekcja grawitacyjna.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ