akredytacje drogowe

Jakie akredytacje kompetencje (akredytacja jest możliwa tylko jedna – PCA) powinny posiadać laboratoria drogowe czy chcemy, żeby występowało sformułowanie laboratorium DROGOWE? Nigdzie się tak nie reklamujemy, a może to sugerować że laboratorium DROGOWE bardziej się nadaje do obsługi budowy drogi, niż nasze laboratorium BUDOWLANE ?

kryszywa do betonu

Kruszywo jest materiałem sypkim pochodzenia organicznego albo mineralnego i jest powszechnie stosowane do produkcji zapraw budowlanych oraz betonu. Niestety w kruszywach mogą czasem występować różne zanieczyszczenia, które utrudniają wiązanie i twardnienie betonu, przez co zmniejszają jego wytrzymałość oraz szczelność. Z tego powodu są bardzo niebezpieczne dla konstrukcji budowlanych. Mogą powodować powstawanie odprysków, które naruszają ochronę antykorozyjną zbrojeń. Aby uniknąć problemów związanych z zanieczyszczeniami, zaleca się regularne wykonywanie badań kruszywa.

badanie geotechniczne

Rozpoczęcie inwestycji budowlanej wymaga wcześniejszego zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji, związanej nie tylko z samym projektem, ale także z gruntem, na którym obiekt  ma być  posadowiony. Dokładne sprawdzenie parametrów gruntu to nie tylko wymóg formalny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, ale także działanie w interesie inwestora, umożliwia bowiem odpowiednie dopasowanie poszczególnych elementów wznoszonej konstrukcji do nośności gruntu oraz i jego charakterystyki. Dokumentem, który zawiera potrzebne informacje, jest opinia geotechniczna. Zawiera ona szczegółowy opis właściwości gruntu na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych. Sprawdźmy, kiedy opinia geotechniczna jest wymagana.

Zakładowa Kontrola Produkcji zajmuje się stałym wewnętrznym kontrolowaniem produkcji. Jest to niezwykle istotna kwestia dla wszystkich producentów wyrobów budowlanych, którzy chcą spełniać warunki dopuszczenia ich wyrobów do obrotu w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Producenci, którzy zdają sobie sprawę z ponoszonej przez nich odpowiedzialności za wyrób i bezpieczeństwo jego stosowania, chętnie wdrażają w swoich zakładach produkcyjnych systemy Zakładowej Kontroli Produkcji.

Jednym z elementarnych składników wszelkich materiałów budowlanych jest piasek. Bez niego nie powstałaby żadna zaprawa. Dla wielu osób jest to zaskakująca informacja, bo mówiąc o materiałach budowlanych mają zazwyczaj na myśli cegły, wapno, pustaki czy cement. 

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ