geodezja

W przypadku większości domów jednorodzinnych mamy do czynienia z pierwszą kategorią geotechniczną. Co to znaczy? Najczęściej wiąże się to z koniecznością zlecenia badań geotechnicznych i przygotowania specjalistycznej opinii geotechnicznej. W ten sposób można precyzyjnie ustalić warunki posadowienia obiektu.

Beton towarowy

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

kruszywa do mieszanki betonowej

Kruszywa są jednym z najważniejszych składników mieszanki betonowej. Ich odpowiedni dobór w dużym stopniu determinuje jej trwałość, wytrzymałość i zastosowanie.

specyfika sondowania CPTU

Sondowanie za pomocą statycznej sondy stożkowej CPTU (z ang. Cone Penetration Test with Pore Pressure Measurement) to jedna z najnowocześniejszych metod badania gruntu nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie. Umożliwia bardzo precyzyjną ocenę stanu gruntu. Przebieg badania możliwy jest za sprawą stożka elektrycznego, czyli tzw. piezostożka.

Sposoby na zabezpieczenie antykorozyjne betonu

Beton, jako istotny element konstrukcji budowlanych, narażony jest na ciągłe oddziaływanie zarówno środowiska naturalnego, jak i przemysłowego oraz różnorodne obciążenia mechaniczne, które mogą mieć niekorzystny wpływ na jego strukturę i właściwości. Wszystkie te czynniki mogą również bezpośrednio przyczyniać się do powstawania zjawiska korozji betonu.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ