proces korozji betonu

Konstrukcje betonowe narażone są na nieustanne oddziaływanie czynników zewnętrznych, które mają bezpośredni wpływ na powstawanie procesów korozyjnych. Beton to materiał stosunkowo podatny na korozję, za którą odpowiadają przede wszystkim różnorodne związki chemiczne obecne w środowisku.

¬¬¬Naprawy i remonty konstrukcji

Iniekcja ciśnieniowa wykonywana jest w celu naprawy, wzmocnienia lub uszczelnienia konstrukcji. To jedno z alternatywnych rozwiązań naprawczych wobec tradycyjnych metod, które w wielu przypadkach mogą być zbyt czasochłonne i wiązać się z koniecznością zastosowania inwazyjnych działań, takich jak np. odkopanie fundamentów czy odsłonięcie ścian budynku. Iniekcja ciśnieniowa pozwala sprawnie i oszczędnie przeprowadzić cały proces naprawczy lub wzmacniający konstrukcję.

Kategorie geotechniczne

Podczas sporządzania opinii geotechnicznej wyznaczana jest określona kategoria geotechniczna danego obiektu. Wskazuje ona m.in. jakie badania gruntu należy przeprowadzić przed rozpoczęciem prac budowlanych oraz jaką dokumentację geotechniczną trzeba zgromadzić. Konieczność sklasyfikowania obiektu pod kątem konkretnej kategorii geotechnicznej wynika z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz.U. 2012 nr 0 poz. 436.

dodatki mineralne do betonu

Współcześnie powszechnie stosuje się różnorodne mieszanki mineralne, które mają bezpośredni wpływ na właściwości struktury betonu oraz proces jego twardnienia. W składzie betonu znajduje się nie tylko cement, ale również kruszywa, woda oraz różnorodne domieszki i dodatki. Są to pełnowartościowe składniki, które z punktu widzenia praktyki budowlanej mają niezwykle duże znaczenie dla materiału oraz późniejszego zastosowania.

Badania mineralno-asfaltowe (MMA) to szereg specjalistycznych czynności, które mają na celu określenie najważniejszych parametrów mieszanin wykorzystywanych do budowy nawierzchni bitumicznej. Badania MMA przeprowadzane są przez profesjonalne laboratoria budowlane i drogowe, m.in. Grupę BARG, działającą na terenie całej Polski.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ