Asfalt to materiał powszechnie stosowany do budowy dróg. Cechuje się właściwościami wiążącymi i występuje naturalnie w środowisku. Pozyskiwany jest w procesie przerobu ropy naftowej. W mieszankach mineralno-asfaltowych, które wykorzystywane są do budowy nawierzchni drogowej, asfalt występuje w roli lepiszcza. Oprócz asfaltu stosowana jest odpowiednio zaprojektowana mieszanka mineralna, składająca się z mączki mineralnej, piasku i grysów oraz dodatki (np. płynne środki adhezyjne).

W laboratoriach drogowych badany jest grunt, który przeznaczony jest do budowy jezdni. Materiał, z którego powstała lub powstanie droga, w dużej mierze wpływa na jakość jezdni, komfort jazdy oraz bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Laboratorium drogowe spełnia więc bardzo ważną rolę w procesie budowy nawierzchni drogowych.

beton

Do najczęstszych przypadków zniszczenia betonu dochodzi głównie pod wpływem cyklicznego zamrażania i rozmrażania wody zawartej w jego strukturze. Proces ten przyczynia się do powstawania spękań i uszkodzeń materiału. Profesjonalnie wykonane badania betonu pozwalają ocenić jego jakość oraz przydatność do użytkowania. Warto też dowiedzieć się, co właściwie wpływa na wytrzymałość betonu oraz poznać specyfikę betonu mrozoodpornego.

Sondowanie geotechniczne służy do rozpoznania jakościowego lub ilościowego właściwości gruntów. Tego rodzaju badania gruntu należą do kategorii badań polowych, które pozwalają na określenie parametrów gruntowych.

Konsystencja betonu określa stopień płynności mieszanki betonowej. Co więcej, konsystencja betonu wskazuje na zdolność mieszanki betonowej do odkształceń pod wpływem określonego obciążenia.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ