mieszanka asfaltowa

Mieszanka mineralno-asfaltowa MMA to kompozyt składający się z lepiszcza – w tym przypadku asfaltu, kruszywa oraz dodatków. Co ciekawe, obecnie najczęściej stosowanym rodzajem MMA, który wykorzystuje się do wytwarzania nawierzchni drogowych, jest beton asfaltowy o oznaczeniu AC – Asphalt concrete, potocznie nazywany asfaltobetonem. Ze względu na rodzaj zastosowanego kruszywa, obecność dodatków (np. środków adhezyjnych, stabilizatorów) oraz proporcje użytych składników, mieszanki mineralno-asfaltowe różnią się od siebie właściwościami mechanicznymi takimi jak odporność na deformacje trwałe, sprężystość, ścieralność, odporność na działanie wody i mrozu czy wytrzymałość.

odwiert

Odwierty geologiczne są częścią badania geotechnicznego, które powinno być zlecane specjalizującym się w tego typu pracach firmom, zanim na gruncie zaczną się jakiekolwiek prace budowlane. Ich celem jest precyzyjne określenie warunków wodno-gruntowych podłoża przeznaczonego pod inwestycję. W naszym kraju nie ma obowiązku prawnego, aby przeprowadzać badania gruntu, ale mimo braku regulacji prawnych, zdrowy rozsądek powinien zawsze nakazywać inwestorom ich przeprowadzenie. W dzisiejszym wpisie przedstawimy kilka podstawowych powodów, dla których warto przed rozpoczęciem prac konstrukcyjnych zainwestować w rzetelne badania ziemi, na której ma stanąć budynek.

metoda Leeba

Metoda Leeba to metoda dzięki której możliwe jest badanie twardości metali. Czym się ona charakteryzuje, jaka jest jej geneza, a także jakie ma praktyczne zastosowanie?

plan jakosci

Jakość to w budownictwie szczególnie istotny czynnik, który przekłada się na trwałość i bezpieczeństwo powstających obiektów budowlanych. Poszczególne prace na kolejnych etapach inwestycji powinny być realizowane na najwyższym poziomie, aby budynek był bezpieczny, a jego konstrukcja niezawodna. Jeżeli podczas budowy zaniedbana zostanie jakość używanych materiałów albo wykonywanych robót, może stać się to przyczyną powstania przyszłych zagrożeń, awarii albo nawet katastrof budowlanych. Aby mieć pewność, że dana inwestycja jest realizowana na najwyższym poziomie, z poszanowaniem wszelkich dobrych praktyk budowlanych i przy użyciu materiałów najwyższej jakości, powstają specjalne dokumenty nazywane Planami Zapewnienia Jakości.

badanie gruntu

Badanie płytą dynamiczną to jedna z szybszych metod pozwalających na sprawdzanie zagęszczenia gruntu na budowie. W jaki sposób się je przeprowadza, a także jakie ma zastosowanie w praktyce ?

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ