• budowa drogi
 • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
 • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  Barg - kiedy chcesz mieć pewność

 • wiercenie geologiczne
 • geologia inżynierska
 • inżynieria budowlana
 • inżynieria budowlana

Etapy wdrażania Zakładowej Kontroli Produkcji

W zakresie działań obejmujących Zakładową Kontrolę Produkcji, czyli narzędzia do stałej, wewnętrznej kontroli procesów związanych z wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, proponujemy Państwu kompleksowe wdrożenie systemu w zakładzie. W trosce o wysoką jakość współpracy i realizacji procedur, wdrożenie usług ZKP przewidujemy z uwzględnieniem następujących etapów.

Etap I - Wizytacja zakładu produkcyjnego

Wizytacja zakładu, pozwalająca na poznanie organizacji oraz analizę cyklu produkcyjnego, stanowi jedną z najważniejszych części wdrożenia systemu. Szczegółowa obserwacja funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz przedstawienie przez naszą firmę koncepcji systemu, można potraktować jako wstępną inspekcję, etap planistyczno-decyzyjny.

Etap II -  Przygotowanie propozycji i opracowanie dokumentacji

Najdłuższy etap procedury wdrażania systemu ZKP. Ścisła i zaangażowana współpraca przedstawiciela zakładu pozwoli na opracowanie dokumentacji maksymalnie użytecznej i dostosowanej do dotychczasowych standardów pracy w zakładzie.

Etap III - Szkolenie

W pełni przygotowana dokumentacja zostanie przedstawiona personelowi firmy – zarówno na szczeblu zarządzania, jak i personelowi produkcyjnemu, bezpośrednio odpowiadającemu za stosowanie procedur. Szkolenie pozwoli również na rozwianie wątpliwości dotyczących interpretacji czy uzupełniania dokumentacji.

Etap IV - Wdrożenie systemu

W tym momencie wcześniej opracowane dokumenty zostają wdrożone do organizacji. Od tej chwili – przeszkolony i zapoznany z systemem personel – rozpocznie dokonywanie zapisów.

Etap V - Pomoc w wyborze jednostki certyfikującej

Tam, gdzie jest to wymagane, pomagamy w doborze jednostki przeprowadzającej certyfikację wdrożonego systemu ZKP.

Etap VI (Opcjonalnie) - ciągły nadzór nad wdrożonym systemem ZKP

W razie potrzeby nasz specjalista może pełnić funkcję Pełnomocnika ds. ZKP. udoskonalał wdrożony system ZKP. Usługa ta jest skierowana przede wszystkim do małych i średnich producentów, u których nie ma potrzeby zatrudnienia pełnoetatowego pracownika na stanowisku osoby odpowiedzialnej za nadzór nad systemem ZKP.

Na etap VI składają się następujące usługi:

 • nadzór nad dokumentacją i zapisami (aktualizacja dokumentacji, wprowadzanie zmian)
 • czynne uczestnictwo w inspekcjach ZKP
 • przygotowywanie i organizacja przeglądu systemu ZKP oraz dokumentowanie działań po przeprowadzonym przeglądzie
 • analiza potrzeb szkoleniowych i prowadzenie szkoleń wewnętrznych
 • planowanie audytów wewnętrznych, tam gdzie to niezbędne
 • nadzorowanie prowadzonych działań korygujących/zapobiegawczych
 • reprezentowanie producenta wobec jednostek notyfikowanych
 • doradztwo w obszarze związanym prawa budowlanego
REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ