• barg
 • budowa drogi
 • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
 • wiercenie geologiczne
 • geologia inżynierska
 • inżynieria budowlana
 • geologia inżynierska
 • inżynieria budowlana

Zakładowa Kontrola Produkcji

Grupa BARG oferuje również usługę związaną z wdrożeniem systemu ZKP (Zakładowa Kontrola Produkcji). W zakresie opracowywania i implementacji systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, obsługujemy przede wszystkim wytwórnie betonu towarowego, ale również kopalnie kruszyw i inne zakłady produkcji w branży budowlanej. Zakładowa Kontrola Produkcji, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu ścisłą kontrolę całego procesu produkcji pod względem jakości produktów oraz bezpieczeństwa ich wytwarzania. Przygotowujemy ZKP dla producentów materiałów budowlanych, zgodne z regulacjami oraz rozporządzeniami europejskimi i krajowymi. Pomagamy również ją skutecznie wdrożyć w zakładach, co później pozwala na pomyślną certyfikację wytwórni przez odpowiedzialną za to jednostkę.

Wdrażanie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji

Nasi eksperci posiadają doświadczenie w zakresie wdrażania systemów Zakładowej Kontroli Produkcji w zakładach produkcyjnych, takich jak:

 • wytwórnie betonu towarowego

(Zgodnie z rozporządzeniem o sposobie znakowania wyrobów znakiem budowlanym B, beton towarowy został wprowadzony do grupy wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym oraz Zmiana rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2018)

 • kopalnie kruszyw
 • zakłady prefabrykacji
 • wytwórnie mas bitumicznych
 • zakłady produkcji drobnowymiarowych elementów z betonu wibroprasowanego
 • zakłady produkcji domieszek chemicznych
 • inne zakłady produkcyjne

Prowadzimy współpracę z czołowymi jednostkami notyfikowanymi w Polsce i za granicą. To co nas wyróżnia, to praktyczne podejście do zagadnienia certyfikacji wytwórni materiałów budowlanych. Wszystkie etapy wdrażania Zakładowej Kontroli Produkcji realizujemy, dostosowując system do istniejącego procesu produkcji, a nie odwrotnie.

Oferta skierowana jest do wszystkich producentów wyrobów budowlanych, którzy są lub będą zobowiązani oznakowywać swoje wyroby znakiem CE na podstawie normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej albo znakiem B na podstawie polskiej normy lub krajowego dokumentu oceny.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Pozycja 1233

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Pozycja 1966

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ