• 1
 • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm

  Doświadczenie, wysoka jakość,
  szybkość realizacji
  oraz profesjonalizm

 • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  Barg - kiedy chcesz mieć pewność

 • wiercenie geologiczne
 • geologia inżynierska
 • inżynieria budowlana
 • inżynieria budowlana

Zakładowa Kontrola Produkcji


W zakresie działalności związanej z Zakładową Kontrolą Produkcji (ZKP) proponujemy Państwu kompleksowe wdrożenie systemu w zakładzie. Grupa BARG, która znana jest Państwu jako sieć laboratoriów badawczych oraz z prowadzonych prac eksperckich pragnie również spełnić oczekiwania swoich Klientów w zakresie opracowywania i implementacji systemu zakładowej kontroli produkcji.

Nasi eksperci posiadają doświadczenie w zakresie wdrażania systemów zakładowej kontroli produkcji w zakładach produkcyjnych takich jak:

• Wytwórnie betonu towarowego (Zgodnie z rozporządzeniem o sposobie znakowania wyrobów znakiem budowlanym B, beton towarowy został wprowadzony do grupy wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym oraz Zmiana rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2018)
• Kopalnie kruszyw
• Zakłady prefabrykacji
• Wytwórnie mas bitumicznych
• Zakłady produkcji drobnowymiarowych elementów z betonu wibroprasowanego
• Zakłady produkcji domieszek chemicznych
• Inne zakłady produkcyjne

Cechuje nas profesjonalizm, fachowość, terminowość i konkurencyjne ceny.

Prowadzimy współpracę z czołowymi jednostkami notyfikowanymi w Polsce i za granicą.

To co nas wyróżnia, to praktyczne podejście do zagadnienia.

Nasi specjaliści to grupa ekspertów, audytorów, pełnomocników ds. jakości, ale to również grupa inżynierów w zakresie materiałów budowlanych.

Wszystkie etapy wdrażania Zakładowej Kontroli Produkcji realizujemy, dostosowując system do istniejącego procesu produkcji, a nie odwrotnie.

Oferta skierowana jest do wszystkich producentów wyrobów budowlanych, którzy są lub będą zobowiązani oznakowywać swoje wyroby znakiem CE na podstawie normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej albo znakiem B na podstawie polskiej normy lub krajowego dokumentu oceny.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Pozycja 1233

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Pozycja 1966

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ