• barg
  • budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
Beton natryskowy

Chociaż beton jest jednym z najstarszych materiałów budowlanych, to nieprzerwanie trwa proces jego udoskonalania i rozwój technologii jego wytwarzania. Powstają coraz nowsze mieszanki mineralne, a także opracowywane są innowacyjne metody aplikacji. Wszystkie zmiany mają na celu ulepszenie właściwości betonu oraz rozszerzenie możliwości jego stosowania. Gdy na początku XX wieku w USA po raz pierwszy zaprezentowano specjalne urządzenie służące do dynamicznego nanoszenia mieszanki mineralnej, nikt nie podejrzewał, że ta technologia zrewolucjonizuje sposób aplikacji mieszanek i będzie z powodzeniem wykorzystywana przez ponad 100 lat! 

jakość betonu

Beton to materiał powszechnie wykorzystywany w budownictwie. Powstają z niego elementy konstrukcyjne, między innymi: stropy, ściany nośne, fundamenty czy posadzki. Jego wytrzymałość jest niezwykle ważnym parametrem, ponieważ to od niej zależy stabilności budowli i bezpieczeństwo jej eksploatacji. Wytrzymałość betonu można określić po 28, 56 lub 90 dniach od ułożenia w szalunkach, gdyż zależnie od zastosowanego rodzaju cementu tyle trwa proces jego naturalnego dojrzewania.

grzyby

Mykologia to dział biologii, który w centrum swojego zainteresowania stawia badanie grzybów. Zajmuje się badaniem ich budowy, fizjologii oraz, co najważniejsze z naszego punktu widzenia – ich wpływem na życie i zdrowie ludzi. Grzyby mogą bowiem rozwijać się praktycznie w każdym środowisku, ich występowanie zaobserwowano we wszystkich strefach klimatycznych, zarówno na lądach, jak i w wodach. Obecnie dysponujemy dokładnym naukowym opisem około 70 tysięcy gatunków grzybów, a ta liczba stale rośnie, ponieważ każdego roku rozpoznaje się, bada, a następnie opisuje około 1700 nowych gatunków! Naukowcy przypuszczają, że na świecie żyje około miliona gatunków grzybów. Mogą żyć wszędzie, nawet na powierzchniach materiałów budowlanych. 

kontrola produkcji

Zakładowa Kontrola Produkcji, czyli w skrócie ZKP to proces stałej wewnętrznej kontroli produkcji prowadzonej przez producenta wyrobów budowlanych. Takie postępowanie zostało wprowadzone w 1988 roku za sprawą dyrektywy Rady Wspólnoty Europejskiej, która miała ujednolicić przepisy prawne wszystkich krajów członkowskich. Producenci wyrobów budowlanych są zobowiązani prawnie do wdrożenia i utrzymania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, dzięki któremu będą mogli zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa i jakości wytwarzanych przez nich towarów.

diagnostyka budowli

Jeszcze do niedawna przeprowadzenie badań laboratoryjnych wymagało sterylnych warunków, dostępnych jedynie w laboratoriach. Dziś coraz częściej stosowane są metody pomiarowe, z których można korzystać również w terenie m.in. w diagnostyce budynków. W przypadku dużych, nieruchomych obiektów istotne jest nie tylko zebranie informacji na temat składu chemicznego użytych do budowy materiałów, ale również określenie właściwości fizycznych całych konstrukcji i podjęcie na tej podstawie odpowiednich działań konserwatorskich.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ