• budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

    Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • inżynieria budowlana

Dlaczego nie warto oszczędzać

Podczas budowy należy pamiętać, że jakość użytych materiałów budowlanych wpływa na przyszły bilans energetyczny, rachunki za ogrzewanie i pojawienie się usterek. Im gorsze surowce, tym większe nakłady finansowe na utrzymanie i remont budowli. Pamiętajmy, że zakup nieatestowanych materiałów budowlanych jest niekorzystną inwestycją, gdyż drobne oszczędności mogą doprowadzić do znacznie większych wydatków poniesionych w przyszłości.

 Wybór materiałów budowlanych

Dokonując wyboru materiałów budowlanych należy najpierw dokładnie zapoznać się z ich parametrami i sposobem zastosowania, a także zwrócić uwagę na cechy użytkowe. Informacje te powinny znajdować się na deklaracji właściwości użytkowych oraz na etykiecie produktu. Jeśli dane i oznaczenia są niezrozumiałe, warto zajrzeć do literatury i prasy fachowej. Można również skorzystać z informacji dostępnych w Internecie, odwiedzić strony producentów oraz poradzić się sprzedawcy
produktów budowlanych. Jeśli to nie pomoże, warto skorzystać z pomocy osób, które już korzystały z materiałów danej firmy lub w niedalekiej przeszłości wykonywały podobne prace budowlane. Przyjaciel lub znajomi posiadający rozeznanie w budownictwie może doradzić właściwy wybór produktu. Przy profesjonalnym podejściu do zagadnienia proponujemy skorzystanie z usług laboratorium budowlano-drogowego, które przeprowadzi analizę próbnej partii materiałów.

Znak CE

Wyroby budowlane powinny cechować właściwości zgodne z określonymi standardami lub normami. Potwierdzeniem spełnienia wymagań specyfikacji technicznych oraz zadeklarowaniem przez producenta odpowiedzialności za wyrób jest deklaracja właściwości użytkowych. Stanowi ona podstawę do umieszczenie na wyrobie oznakowania CE. Pozwala to na swobodną sprzedaż lub dystrybucję wyrobu na terenie krajów członkowskich UE. Nad prawidłowym obrotem wyrobów budowlanych w naszym kraju czuwa Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Kontrola właściwości i jakości wyrobów budowlanych jest niezwykle ważna, ponieważ wpływa na całokształt użytkowania budowli.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ