• budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

    Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • inżynieria budowlana
beton

Konstrukcja tradycyjnych budowli bazowała na sprawdzonych i wypróbowanych pomysłach. Budowlańcy używali standardowych materiałów budowlanych, które spełniały wymogi ówczesnych projektów. Jednym z najczęściej wykorzystywanych materiałów był beton. Niezawodny kompozyt powstał z mieszaniny cementu, kruszywa, wody oraz ewentualnych domieszek. Przez wiele lat budowlańcy korzystali ze standardowego betonu, jednak wraz z rozwojem budownictwa wszystko zaczęło się zmieniać.Projekty i konstrukcje budowli zaczęły ewoluowaćnabierając innych kształtów, wielkości i masy. Zaczęły powstawać projekty o specjalistycznym charakterze, odmiennym od tradycyjnych budynków. Nowoczesne konstrukcje wymagały nowych materiałów, co zrodziło potrzebę ewolucji i stworzenia nowych odmian betonu.

 Zmiana właściwości betonu

Wraz z rozwojem konstrukcji rozpoczęła się ewolucja betonu, by mógł on spełniać wymagania przemysłu budowlanego. Rozwój materiału rozpoczęli producenci, dla których bardziej opłacalna była modyfikacja betonu niż poszukiwanie nowej substancji. Chcąc sprostać wymaganiom klientów producenci zaczęli zmieniać składniki i właściwości materiału budowlanego. Rozpoczęto np.  dodawanie nowoczesnych domieszek, dzięki którym beton zmieniał swoją płynność, kurczliwość, urabialność oraz właściwości techniczne, takie jak redukcja ciężaru czy czas wiązania. Domieszki i dodatkowe substancje umożliwiły tworzenie betonu adekwatnego do potrzeb budowlańców.

Dziś wyróżniamy beton samozagęszczalny, ze zbrojeniem rozproszonym, samopoziomującym, lekki, wysokowartościowy, architektoniczny, wodoszczelny orazodporny na ścieranie. Kontrola produkcji betonu zapewnia stworzenie materiału, który umożliwi realizację każdego projektu.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ