• budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

    Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • inżynieria budowlana

Gdy mówimy o geologii inżynierskiej musimy cofnąć się do lat 20. XX wieku – wtedy właśnie doszło do wydzielenia tej dziedziny wiedzy geologicznej jako samodzielnej nauki.

Geologia inżynierska koncentruje się na badaniach gruntów i ich właściwości z myślą o potrzebie planowania, projektowania i wykonania obiektów budowlanych. Podejmuje też tematykę zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budownictwa wodnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów.

 

Geologia inżynierska

Jednym z podstawowych działów geologii inżynierskiej jest gruntoznawstwo, czyli badanie gruntów pod kątem ich użyteczności budowlanych. Jeśli zaś mówimy o zależnościach między podłożem gruntowym (wytrzymałość, odkształcenia, stabilność skarp) a zwłaszcza przewidywaniem mechanicznych zachowań gruntu wywołanych obiektem budowlanym – tym zajmuje się z kolei mechanika gruntów.

Z geologią inżynierską ściśle związana jest geotechnika. Jest to dział, który zajmuje się wykorzystaniem gruntu i jego właściwości w celu projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych, sposobów posadowień obiektów budowlanych, inwestycji liniowych, konstrukcji oporowych.

Podczas planowania budowy obiektu takiego jak składowisko odpadów czy zakład chemiczny konieczne jest określenie wpływu przyszłej działalności budowlanej na środowisko naturalne. Tym zajmuje się z kolei geotechnika środowiskowa.

 

Kategorie geotechniczne i warunki gruntowe

Dla każdego budynku projektant wraz z geologiem określają kategorię geotechniczną. Jest ona zależna od specyfiki budynku. Rozróżniamy 3 kategorie geotechniczne.

Do pierwszej kategorii należą niewielkie obiekty budowlane (jednopiętrowe budynki mieszkalne, magazyny), położone na terenie o prostych warunkach gruntowych By zrealizować projekt z tej kategorii wymagana jest jedynie opinia geotechniczna.

Obiekty drugiej kategorii to np. mosty, konstrukcje oporowe, wielopiętrowe budynki mieszkalne, położone na terenie o prostych lub złożonych warunkach gruntowych By zrealizować projekt z tej kategorii wymagana jest dokumentacja badań podłoża i projekt geotechniczny oraz w złożonych warunkach gruntowych także dokumentacja geologiczno – inżynierska.

Obiekty trzeciej kategorii obejmuje obiekty takie jak zakłady chemiczne, energetyczne, ale również np. zabudowania zabytkowe bez względu na warunki gruntowe oraz wszystkie obiekty budowlane położone w skomplikowanych warunkach gruntowych. Dla tej kategorii wymagana jest dokumentacja geologiczno – inżynierska, dokumentacja badań podłoża oraz projekt geotechniczny.

 

Wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak opinia geotechniczna czy dokumentacja geologiczno-inżynierska, sporządzamy na podstawie badań geologicznych, wykonywanych pod nadzorem osób z kwalifikacjami geologicznymi kategorii VII.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ