• budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

    Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • inżynieria budowlana
budowa

Co zawiera ekspertyza budowlana?

Ekspertyzy budowlane to szerokie opracowanie, zawierające zarówno opinię techniczną, jak i wyniki szczegółowych badań materiałów, pomiary ujęć, przemieszczeń konstrukcji, niezbędne obliczenia itd. Zawarta jest również ocena stanu budynku oraz jego przydatności do dalszego użytkowania lub planowej przebudowy. Wszelkie opinie i diagnozy zawarte w ekspertyzie zawsze dokonywane są na podstawie obiektywnych badań, pomiarów i obliczeń, które są obiektywne i sprawdzalne. Tym też przede wszystkim ekspertyza różni się od typowej opinii technicznej, która ma formę mniej zaawansowanej oceny fachowca, dokonanej na podstawie oględzin obiektu i ewentualnego przestudiowania dostępnej dokumentacji.

Szczegółowa ekspertyza budowlana zawiera informacje na temat wszelkich uszkodzeń powstałych w badanych elementach, takich jak np. pęknięcia, rysy, zawilgocenia, zagrzybienia. Dodatkowo pojawia się analiza przyczyn tych uszkodzeń oraz zalecenia dotyczące niezbędnych napraw, wzmocnień, osuszenia bądź ocieplenia budynku.

Ekspertyza budowlana przed remontem

Sporządzenie ekspertyzy technicznej obiektu budowlanego jest zalecane w przypadku planowanego remontu obiektu. Na tej podstawie można oszacować poziom uszkodzeń, a następnie przygotować szczegółowy plan renowacji, uwzględniający m.in. zakres niezbędnych napraw, metody czy zaplecze techniczne niezbędne do wykonania prac.

Wykonanie ekspertyzy należy powierzyć rzeczoznawcy budowlanemu, jako osobie doświadczonej i posiadającej niezbędne uprawnienia.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ