• budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

    Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • inżynieria budowlana

Kto powinien badań zagęszczenie gruntu?

Stopień zagęszczenia gruntu pozwala skutecznie określić nośność gruntu, na którym planowana jest dana inwestycja. To najlepszy sposób, by uchronić się przed ewentualnymi szkodami, jakie mogą nastąpić w przyszłości z powodu zbyt niskiej nośności lub osiadania podłoża. Badania tego rodzaju nie są kosztowne, a stanowią podstawę do opracowania specjalistycznej dokumentacji, potwierdzającej jakość gruntu. Często jest ona wręcz niezbędna do uzyskania niezbędnego pozwolenia na budowę.

Badania stopnia zagęszczenia gruntu zalecane są przede wszystkim w budownictwie ziemnym, drogowym i wodno-kanalizacyjnym. To właśnie tego rodzaju inwestycje są najbardziej narażone na szkody wynikające z niewystarczającej nośności podłoża. To stosunkowo niedrogie i szybkie badanie może uchronić przed takimi konsekwencjami jak m.in. pękanie betonu czy osiadanie gruntu.

Nawet jeżeli badanie zagęszczenia gruntu nie przyniesie zadowalających wyników, to jednak przyczyni się do pozyskania niezbędnej wiedzy, umożliwiającej podjęcie działań zaradczych, np. poprzez dogęszczenie lub stabilizację gruntu.

Badania zagęszczenia gruntu wykonywane są przez firmy specjalizujące się w tej dziedzinie i posiadające niezbędny sprzęt. Niezbędne jest również dobranie odpowiedniej metody badania zagęszczenia i nośności gruntu, która zależy przede wszystkim od typu budowli, rodzaju gruntu oraz wymagań projektowych.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ