• budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

    Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • inżynieria budowlana

Kiedy hydroizolacja budynku jest uszkodzona lub źle wykonana, niezbędne staje się jej odtworzenie. O ile nie jest to zbyt trudne w przypadku budynku w stanie surowym, to jednak przy budynku użytkowanym stanowi o wiele poważniejszy problem, wymagając odsłonięcia ścian elewacji lub wykopania fundamentów. Współczesna technologia zezwala jednak na naprawę hydroizolacji lub jej ponowną aplikację bez potrzeby odsłaniania ścian i fundamentów, z wnętrza budynku, metodą iniekcji ciśnieniowej. Co to za technologia i na czym polega jej aplikacja? Odpowiadamy na te pytania.

Iniekcja ciśnieniowa polega na wprowadzeniu w strukturę muru pod ciśnieniem (przy pomocy pompy) substancji przeciwwilgociowej, wzmacniającej konstrukcję lub uszczelniającej poprzez wywiercony w murze układ otworów. Do wykonania powtórnej izolacji stosuje się zwykle żywice epoksydowe lub poliuretanowe, żele akrylowe, krzemianowe i inne pochodzenia mineralnego lub zaczyny cementowe; dobór płynów zależy od stopnia zawilgocenia ściany, kondycji technicznej muru itp., często dla osiągnięcia właściwego zamierzonego rezultatu stosuje się różne substancje jednocześnie. Metoda iniekcji ciśnieniowej stosowana jest nie tylko w przypadku odtwarzania hydroizolacji w poziomych i pionowych ścianach oraz na ich stykach, ale również do usuwania nieszczelności w przeciekających czy wilgotnych murach, naprawy uszkodzeń w murach suchych (pęknięcia, dylatacje, przerwy robocze), nadto iniekcji kurtynowych (powierzchnia całej ściany po fundament), podcinające, do tego uzupełnienia ubytków i pustych przestrzeni w ścianach i stropach, klejenia i wzmacniania konstrukcji budowlanych oraz stabilizowania skał i gruntów.

Grupa BARG – naprawy wzmacniające

Grupa BARG, poza prowadzeniem badań i diagnostyki materiałów budowlanych, badań geotechniczninych i geologicznych, oferuje również wykonanie diagnostyki budynków i konstrukcji budowlanych oraz usługę naprawy i wzmocnienia ich konstrukcji. W skład oferty napraw i wzmocnień  wchodzą iniekcje ciśnieniowe, w tym sklejające daną konstrukcję, uszczelniające, wypełniające, kurtynowe i podcinające oraz wzmacniające konstrukcję iniekcje strukturowe. Ponadto w ofercie napraw wzmacniających Grupa BARG znajdziemy iniekcję grawitacyjną, ręczną reprofilację elementów betonowych i żelbetowych (z wykorzystaniem systemów zapraw PCC i SPCC, które pozwalają na naprawę znacznych uszkodzeń mechanicznych czy korozji materiału), natryskiwanie betonu metodami mokrą i suchą, zabezpieczenie antykorozyjne betonu i konstrukcji betonowych, wreszcie zszywanie konstrukcji murowych i wzmacnianie ich matami i taśmami z włókna węglowego.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ