• budowa drogi
 • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
 • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  Barg - kiedy chcesz mieć pewność

 • wiercenie geologiczne
 • geologia inżynierska
 • inżynieria budowlana
 • inżynieria budowlana
Specyfika i cel diagnostyki

Diagnostyka budowlana obejmuje szeroki zakres czynności, które mają na celu zbadanie, udokumentowanie, ocenę oraz określenie stanu rzeczywistego konstrukcji. Dokładna analiza poszczególnych elementów pozwala ustalić m.in. parametry wilgotnościowe, zawartość agresywnych związków chemicznych, stopień porowatości, właściwości materiałów budowlanych, parametry wytrzymałościowe materiałów, nośność elementów konstrukcyjnych itd.

Kiedy i dlaczego należy wykonać diagnostykę konstrukcji budowlanej?

Diagnostyka konstrukcji budowlanej oraz całego obiektu ma na celu określenie jego stateczności, stopnia zużycia, zaawansowania procesów korozyjnych, izolacyjności cieplnej itd. To podczas prac diagnostycznych istnieje możliwość wskazania i zdefiniowania przyczyn uszkodzeń, które stanowią podstawę do przygotowania projektu naprawczego.

Warto pamiętać również, że konieczność przeprowadzania przeglądów okresowych, oceny stanu technicznego, przydatności do użytkowania, ekspertyz itd. wynika z zapisów ustawy Prawa Budowlanego.

Trwałość budynków zależy od bardzo wielu czynników, a zachowanie ich właściwości użytkowych jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Przeglądy obiektów budowlanych powinny być zlecane firmom diagnostycznym, które specjalizują się w tej dziedzinie, a także posiadają niezbędne do tego narzędzia. Przegląd obiektu musi być wykonany rzetelnie, ponieważ ma bezpośredni wpływ na jego trwałość i przydatność do dalszego użytkowania. Niezbędne jest więc zastosowanie odpowiednich metod badawczych, a także dokonanie fachowej oceny poszczególnych elementów konstrukcyjnych i całego obiektu.

Badania diagnostyczne przede wszystkim mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie:

 • bezpieczeństwa konstrukcji

 • bezpieczeństwa pożarowego

 • bezpieczeństwa użytkowania

Dodatkowo mają one na celu skontrolowanie obiektu pod kątem:

 • odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska

 • ochrony przed hałasem i drganiami

 • oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej

Jednym z elementów tych badań jest diagnostyka geotechniczna, która pozwala na uzyskanie podstawowych danych dotyczących warunków posadowienia.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ