• budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

    Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • inżynieria budowlana

W przypadku niektórych budynków niezbędne jest wykonanie szczegółowej diagnostyki, która pozwoli m.in. na fachową ocenę stanu technicznego. W tej kwestii najczęściej mamy do czynienia z opinią techniczną lub ekspertyzą budowlaną.

Opinia techniczna to ocena stanu budynku sporządzona na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej. Ekspertyzy budowlane to ocena techniczna stanu budynku poparta badaniami i wyliczeniami wytrzymałości jego fundamentów, ścian, stropów i innych elementów konstrukcji, elewacji i dachu. Warto dowiedzieć się, kiedy niezbędne jest wykonanie oceny stanu technicznego budynku w formie opinii lub ekspertyzy.

Ekspertyza i opinia budowlana

Opinia techniczna wydawana jest najczęściej przez fachowców po wcześniejszych oględzinach obiektu budowlanego oraz przestudiowaniu dostępnej dokumentacji projektowej. Wydawana jest w formie opracowania, w którym zawarte są doświadczenia eksperta. Warto w tym przypadku podkreślić, że opinia budowlana nie zawsze może być jednoznaczna.

Ekspertyza budowlana to opracowanie znacznie szersze, a jednocześnie bardziej szczegółowe i precyzyjne. Występują w nim elementy obiektywnych badań materiałów, pomiary ujęć, przemieszczeń konstrukcji i wszystkie niezbędne obliczenia. Diagnoza postawiona na podstawie ekspertyzy technicznej jest więc uwiarygodniona obiektywnymi badaniami, pomiarami i obliczeniami, które są sprawdzalne i dokładne. Jak można się domyślić, ekspertyza budowlana wymaga znacznie więcej zaangażowania fachowców, a więc jest również nieco droższa od opinii.

Kiedy najczęściej należy wykonać ocenę stanu technicznego budynku?

Najczęściej zdarza się, że po wykonaniu oceny technicznej budynku ekspert stwierdza, że powinna zostać przeprowadzona również szczegółowa ekspertyza budynku, ponieważ opinia okazuje się niewystarczająca. Oto przykładowe sytuacje, gdy najczęściej istnieje konieczność opracowania ekspertyzy budowlanej przez fachowców:

Przed zakupem domu bardzo wiele osób prosi ekspertów o przeprowadzenie fachowej oceny stanu technicznego budynku w celu wykrycia ewentualnych wad.

Przed wykonaniem modernizacji lub zmiany sposobu użytkowania należy zlecić wykonanie ekspertyzy lub opinii, ponieważ jest to wymagane przez prawo budowlane.

Kiedy w budynku pojawiają się niepokojące usterki w konstrukcji, np. pękanie ścian, widoczne rysy na stropach, przemieszczenia elementów konstrukcyjnych itp. należy wykonać opinie lub ekspertyzę budowlaną.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ