• budowa drogi
 • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
 • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  Barg - kiedy chcesz mieć pewność

 • wiercenie geologiczne
 • geologia inżynierska
 • inżynieria budowlana
 • inżynieria budowlana

Przy pomocy georadaru wykonywana jest diagnostyka konstrukcji budowlanych. Urządzenia te znacznie przyspieszają realizowane prace w budownictwie oraz pozwalają na znaczne zredukowanie kosztów.

Specyfika działania georadaru

Wyjaśniając w najprostszy sposób specyfikę działania georadaru można stwierdzić, że urządzenie to ma na celu rejestrację zmiany parametrów fali emitowanej przez swoją antenę nadawczą i rejestrowaną przez antenę odbiorczą. Georadar określany jest powszechnie jako GPR. Składa się z anteny nadawczej, odbiorczej i przetwornika. Oczywiście podany wyżej opis działania urządzenia nie przedstawia w pełni zawiłego charakteru związanego z prawidłową interpretacją pozyskiwanych wyników i otrzymywanych praktycznych informacji.

Rozwój urządzeń georadarowych wiąże się ze wzrostem popularności i powszechnym zastosowaniem tej metody badawczej w wielu dziedzinach nauki. Najczęściej wykorzystywane są w archeologii, geologii, geofizyce i inżynierii środowiska. Bardzo często metody georadarowe stosowane są w inżynierii lądowej, drogownictwie i budownictwie kubaturowym.

Pomiary georadarowe w budownictwie

Pomiary georadarowe w budownictwie wykonywane są w najczęściej w celu określenia jednorodności podłoża gruntowego pod nowo wznoszone budynki. W przypadku istniejących już budynków wykorzystanie georadaru wiąże się przede wszystkim z pracami diagnostycznymi nad konstrukcją.

Pomiary georadarowe w przypadku budynków istniejących pozwalają na sprawdzenie takich kwestii jak m.in.:

 • grubość elementów, tj. płyt fundamentowych, stropów, ścian, nawierzchni drogowych, podbudowy
 • występowanie pustek, miejsc niedogęszczonych pod powierzchnią płyt fundamentowych czy nawierzchni drogowej
 • występowanie delaminacji, zarysowań poziomych, braku sczepności pomiędzy warstwami
 • układ zbrojenia (rozstaw prętów i ich otuliny) w elementach żelbetowych
 • występowanie infrastruktury sanitarnej czy elektrycznej wbudowanej w elementy konstrukcyjne lub znajdujące się bezpośrednio pod nimi zakres zawilgocenia elementów
REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ