• budowa drogi
 • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
 • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  Barg - kiedy chcesz mieć pewność

 • wiercenie geologiczne
 • geologia inżynierska
 • inżynieria budowlana
 • inżynieria budowlana

Konsystencja betonu określa stopień płynności mieszanki betonowej. Co więcej, konsystencja betonu wskazuje na zdolność mieszanki betonowej do odkształceń pod wpływem określonego obciążenia.

Badania betonu mogą być przeprowadzane zarówno ze względu na obciążenia pod ciężarem własnym mieszanki, jak i dodatkowym oddziaływaniem zewnętrznym. Konsystencję betonu może być określona jako m.in. wilgotna, plastyczna, półciekła, ciekła, gęstoplastyczna, sypka, granicznie sypka.

Na konsystencję betonu wpływa kilka kluczowych czynników, do których zaliczamy:

 • ilościowy stosunek woda/cement
 • ilość i rodzaj domieszek
 • rodzaj zastosowanego cementu
 • skład ziarnowy kruszywa, jego rodzaj i wodożądność
 • ilość i rodzaj dodatków

Klasy konsystencji betonu

Klasy konsystencji betonu możemy wyznaczyć na podstawie normy PN-EN 206. Zgodnie z nią klasa konsystencji betonu jest bezpośrednio związana z metodą badawczą, na podstawie której została wyznaczona. Warto pamiętać, że metody nie są ze sobą powiązane w zależnościach i każda traktowana jest indywidualnie. Norma PN-EN 206 wyznacza następujące metody badania konsystencji betonu:

 • metoda opadu stożka
 • metoda Vebe
 • metoda stopnia zagęszczalności
 • metoda stolika rozpływowego

Metoda stożka opadowego — najpopularniejsza metoda badania konsystencji betonu

Najpopularniejszą metodą badania konsystencji betonu w Polsce jest metoda stożka opadowego. Dokonując badań zgodnie z tą metodą, można zbadać różnice wysokości, jaką będzie miała mieszanka betonowa umieszczona w formie i po zdjęciu formy. Na podstawie różnic w wysokości można dokonać odpowiedniej klasyfikacji konsystencji mieszanki. Badanie jest ważne tylko, gdy opad stożka jest właściwy. W wypadku niewłaściwego opadu stożka badanie należy powtórzyć na innej próbce. Warto pamiętać, że proces ten jest szczegółowo opisany przez normę PN-EN 12350-2.

Konsystencja betonu powinna być dobrana przez projektanta na podstawie sposobu transportu i wbudowania. Jeśli konsystencja budowlana nie została określona przez producenta, warto się z nim skontaktować w celu prawidłowego wyznaczenia tej właściwości.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ