• budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

    Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • inżynieria budowlana
beton

Do najczęstszych przypadków zniszczenia betonu dochodzi głównie pod wpływem cyklicznego zamrażania i rozmrażania wody zawartej w jego strukturze. Proces ten przyczynia się do powstawania spękań i uszkodzeń materiału. Profesjonalnie wykonane badania betonu pozwalają ocenić jego jakość oraz przydatność do użytkowania. Warto też dowiedzieć się, co właściwie wpływa na wytrzymałość betonu oraz poznać specyfikę betonu mrozoodpornego.

Wytrzymałość betonu — od czego zależy?

Wytrzymałość prawidłowo zagęszczonego betonu zależy w głównej mierze od współczynnika wodno-cementowego. Im współczynnik ten jest niższy, tym wyższa będzie wytrzymałość betonu. Na tę właściwość materiału wpływa również klasa wytrzymałości cementu, jakość kruszywa oraz obecność domieszek chemicznych.

Specyfika betonu mrozoodpornego

Problem związany z pękaniem i innymi uszkodzeniami betonu można rozwiązać, stosując odmianę mrozoodporną. Beton mrozoodporny uzyskuje się, wprowadzając powietrze do mieszanki betonowej. Nie może być to jednak powietrze przypadkowo uwięzione w betonie. Właściwe napowietrzanie można uzyskać wyłącznie poprzez dobranie odpowiedniej ilości domieszki napowietrzającej przeznaczonej specjalnie do tego celu. Zabieg napowietrzania ma na celu uzyskanie odpowiedniej struktury betonu, co oznacza, że sieć porów kapilarnych, będąca naturalną drogą transportu cieczy wewnątrz betonu, musi być przerwana przez równomiernie rozłożone, drobne kuliste pęcherzyki powietrza.

Pęcherzyki powietrza trudno nasycają się wodą, dlatego też stanowią bufor dla zamarzającej wody, która podczas zmiany stanu skupienia zwiększa objętość o ok. 9%. Warto jednak pamiętać, że zalecana zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej zależy od kilku istotnych czynników. Poziom dozowanie domieszek określany jest przez producenta. Należy jednak pamiętać o tym, iż na ilość domieszki, jaką trzeba wprowadzić do mieszanki betonowej w celu uzyskania właściwego poziomu napowietrzenia, wpływają czynniki takie jak: rodzaj zastosowanego cementu, obecność dodatków mineralnych, uziarnienie zastosowanego kruszywa, urabialność mieszanki, temperatura betonu.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ