• budowa drogi
 • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
 • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  Barg - kiedy chcesz mieć pewność

 • wiercenie geologiczne
 • geologia inżynierska
 • inżynieria budowlana
 • inżynieria budowlana

Sondowanie geotechniczne służy do rozpoznania jakościowego lub ilościowego właściwości gruntów. Tego rodzaju badania gruntu należą do kategorii badań polowych, które pozwalają na określenie parametrów gruntowych.

Specyfika sondowania geotechnicznego gruntów

Dzięki sondowaniu geotechnicznemu możliwe jest określenie specyfiki podłoża gruntowego. Pozwala na wyznaczenie wskaźników oporu, jakie stawia grunt podczas wbijania, wciskania, wkręcania, obracania ściśle zwymiarowanej sondy.

Sondowanie pozwala na uzyskanie szeregu cennych informacji na temat:

 • parametrów geotechnicznych warstw
 • głębokości zalegania warstw o odmiennych właściwościach mechanicznych
 • wydzielania i określania głębokości zalegania przewarstwień
 • wyznaczania miejsc do dalszych badań
 • uściślenia podziału podłoża gruntowego na warstwy geotechniczne

Sondy możemy podzielić na kilka rodzajów. Do badań wykorzystywane są sondy statyczne - wciskane i wkręcane, oraz sondy dynamiczne - wbijane (udarowe) lekkie, wbijane (udarowe) ciężkie, udarowo-obrotowe.

Do czynników wpływających na opór sondowania zaliczamy m.in.:

 • rodzaj gruntu
 • domieszki i przewarstwienia w obrębie warstw geotechnicznych
 • stopień obtoczenia ziaren gruntu
 • stopień zagęszczenia gruntów sypkich i stopień plastyczności gruntów spoistych
 • obecność pojedynczych kamieni
 • warstwowanie sedymentacyjne
 • występowanie wody gruntowej
 • obniżenie zwierciadła wody gruntowej
 • ciśnienie nadkładu
 • czynniki związane z konstrukcją i geometrią sondy
 • czynniki związane z techniką prowadzenia sondowań

Rodzaje sondowań

 • CPT i CPTU - stosowane w celu określenia parametrów geotechnicznych poprzez pomiar oporu na stożku w sposób ciągły na całej długości profilu sondowania. Najczęściej znajdują zastosowanie jako uzupełnienie wierceń geologicznych.
 • VT - polega na oznaczaniu maksymalnej siły (momentu obrotowego) niezbędnej do wykonania obrotu krzyżaka umieszczonego na głębokości badania. Badanie znajduje zastosowanie podczas określania wzmocnień podłoża, stref osłabienia lub śledzenia stref poślizgu.
 • DPM, DPL, DPH i DPSH - umożliwiają określenie stopnia zagęszczenia niespoistych gruntów. Ta metoda sondowania znajduje zastosowanie podczas kontroli jakości wykonania robót ziemnych.
REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ