• budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

    Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • inżynieria budowlana

W laboratoriach drogowych badany jest grunt, który przeznaczony jest do budowy jezdni. Materiał, z którego powstała lub powstanie droga, w dużej mierze wpływa na jakość jezdni, komfort jazdy oraz bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Laboratorium drogowe spełnia więc bardzo ważną rolę w procesie budowy nawierzchni drogowych.

Warto dodać, że badania laboratoryjne odgrywają ważną rolę w geotechnicznych badaniach gruntu na przydatność do zagęszczeń. W tym celu wykonywane jest m.in. badanie Proctora. Grunt analizowany jest pod kątem wskaźnika piaskowego, wskaźnika różnoziarnistości, współczynnika filtracji itp.

Jakie prace wykonywane są w laboratoriach drogowych?

W laboratoriach drogowych przeprowadzane są prace z zakresu badań i analizy m.in. asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych, betonów i materiałów wiążących, kruszyw itd. Wykonywane są też analizy niezbędne do diagnostyki nawierzchni.

Głównym zadaniem każdego laboratorium drogowego jest badanie gruntów, na których mają powstać drogi. Używane są do tego różnorodne specjalistyczne urządzenia, np. radarowe, elektromagnetyczne czy sondy. Bardzo często wykonywane są przy tym badania bezpośrednie, czyli wiercenia. Wiercenia pozwalają na pobranie próbek gruntów, które później trafiają do laboratorium i poddaje się je szeregowi specjalistycznych badań. Dzięki temu można przekonać się, czy na danym terenie może powstać droga.

W laboratoriach drogowych badane są też kruszywa wykorzystywane przy budowie dróg. Kruszywa są obserwowane pod mikroskopem pod kątem wyglądu kryształów. Bada się, czy nie występują w nich ewentualne zrosty lub spękania, których nie można zauważyć gołym okiem. Na tej podstawie można stwierdzić, czy kruszywo produkowane z danej skały nadaje się do późniejszego zastosowania czy też nie.

Bardzo ważną rolę w laboratoriach drogowych spełnia badanie asfaltu, a właściwie mieszanek mineralno-asfaltowych. Najważniejsze jest badanie składu asfaltu, które pozwala określić, z czego złożona jest mieszanka, a także jej gęstość. Przeprowadzane są też badania zmęczeniowe oraz badania koleinowania. Duże znaczenie mają też badania symulacyjne, które pozwalają zaobserwować reakcję asfaltu na nacisk kół samochodowych. Asfalt jest też podgrzewany do wysokich temperatur. Dzięki temu można szczegółowo poznać jego właściwości.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ